ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVID-19 Pandemi Sürecinin Aile Üzerine Etkisi
(The Effect Of The COVID-19 Pandemia Process On The Family )

Author : ŞEYMANUR ÇELİK  Edanur ÇAK  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11
Page : 43-49
    


Summary

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs enfeksiyonu salgını 2019 yılının sonlarında Çin’de ortaya çıkmıştır. İçinde bulunduğumuz COVID-19 pandemi sürecinde salgını önlemek ve halk sağlığını koruyabilmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı tedbirlerin yanı sıra ülke yönetimlerince planlanıp uygulanan seyahat kısıtlamaları, sosyal mesafe kuralı, sokağa çıkma yasağı, sosyal izolasyon, karantina, çalışma saatlerinde esneklik, uzaktan eğitim ve evden çalışma uygulaması insanların hayatında değişime neden olmuştur. “Evde Kal” ve “Hayat Eve Sığar” gibi çağrılarla kişiyi ve toplumu korumaya yönelik çeşitli önlemler alınmıştır. Genel olarak tüm bu önlemler, kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasakları toplumu etkilemekle birlikte toplumun en küçük yapısı olan aile kurumunun işleyişinde ve aile bireylerinin rollerinde de değişikliklere sebep olmuştur. COVID-19 pandemi sürecinde aile üyeleri zamanının çoğunu evde geçirmek durumunda kalmış ve her yaş aile bireyi bu zorunluluktan etkilenmiştir. Aileler günlük hayatta maske kullanımı, sosyal mesafe, izolasyon ve karantina gibi zorluklarla baş etme ve bu yaşam düzenine alışma durumunda kalmıştır. COVID-19 enfeksiyonuna yakalanan aile bireylerinde diğer aile bireylerine bulaştırmayı önlemek amacıyla ev içi hijyenin etkinliğini ve devamlılığını sağlamak, fiziksel mesafeyi koruyabilmek, evde maske kullanmak gibi zorluklarla beraber, COVID-19 enfeksiyonu geçiren aile bireyinin vefatı, diğer aile bireylerinin de hastalanması, alınan önlemlerin alışılmış yaşam tarzına uymaması gibi nedenlerden dolayı pek çok ruhsal zorluk da yaşanmıştır. Yaşamı büyük oranda etkileyen ve böylesine tedbirler gerektiren zorlu ve stres yükü fazla olan sürecin toplumun en küçük birimi olan aile kurumunu nasıl etkilendiğinin ortaya konulması gerekmiştir. Bu bağlamda bu çalışmada literatür doğrultusunda COVID-19 pandemi sürecinin ev ortamındaki aile hayatı, aile üyeleri üzerindeki etkileri ele alınacaktır.Keywords
Aile, covıd-19, pandemi

Abstract

The coronavirus infection epidemic, declared as a pandemic by the World Health Organization, emerged in China in late 2019. In addition to the measures announced by the World Health Organization in order to prevent the epidemic and protect public health during the COVID-19 pandemic process we are in, travel restrictions planned and implemented by the country's governments, social distance rule, curfew, social isolation, quarantine, flexibility in working hours, distance education and The practice of working from home has changed people's lives. Various measures have been taken to protect the individual and the society, with calls such as "Stay at Home" and "Life Comes Home". In general, all these measures, restrictions and curfews have affected the society, but have also caused changes in the functioning of the family institution, the smallest structure of the society, and the roles of family members. During the COVID-19 pandemic process, family members had to spend most of their time at home and family members of all ages were affected by this obligation. Families have had to cope with difficulties such as the use of masks, social distance, isolation and quarantine in daily life and get used to this life order. In order to prevent contamination of family members with COVID-19 infection to other family members, the death of the family member with COVID-19 infection, the sickness of other family members, along with difficulties such as ensuring the effectiveness and continuity of domestic hygiene, maintaining physical distance, using a mask at home, many mental difficulties were also experienced due to reasons such as not adapting to the lifestyle. It was necessary to reveal how the process, which affects life to a great extent and requires such measures, which is difficult and with a high stress burden, affects the family institution, the smallest unit of the society. In this context, in this study, in line with the literature, the effects of the COVID-19 pandemic process on family life and family members in the home environment will be discussed.Keywords
Family, covid-19, pandemic

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri