ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Gebe Kadınların CMV Enfeksiyonu Hakkında Bilgi Düzeyleri ve Hijyen Tutumları
(Knowledge and Hygiene Practices of Pregnant Women Regarding CMV Infection )

Author : sebnem alanya tosun  Sena Ceren Tatar, Ayse Filiz Gokmen Karasu  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11
Page : 39-42
    


Summary

Amaç: Sitomegalovirüs (CMV) herpes virüs ailesinin bir üyesidir ve yenidoğanlarda konjenital enfeksiyonun %4-23’ünden sorumlu bir patojendir. CMV için bir aşı mevcut değildir. Birçok enfeksiyon için geçerli olduğu gibi maternal CMV enfeksiyonu da “el yıkama” gibi basit hijyenik önlemlerle önlenebilir. Bu çalışmadaki amacımız gebe kadınların CMV enfeksiyonu hakkında bilgi düzeylerini ölçmek ve çocuklarına bakım verirken uyguladıkları hijyenik yöntemleri araştırmaktı. Gereç ve Yöntemler: Bu kesitsel çalışmada kliniğimizin gebe polikliniğine başvuran 225 gebe kadına bilgi düzeyi ve hijyen uygulamalarını değerlendirmek üzere anket dağıtıldı. Bulgular: Çalışmamızın katılımcılarından 86(%38.2) gebe daha önceden CMV enfeksiyonundan haberdardı. CMV hakkında bilgi sahibi olmak, daha yüksek eğitim düzeyi (p=0.02) ve çalışma durumu (p=0.03) ile bağlantılıydı. Katılımcıların %90’ı çocuk bezini değiştirdikten sonra ellerini yıkamadığını belirtirken, %82.6’sı çocuğunun emziğini ağzıyla temizlediğini ifade etti. Ayrıca aynı çatal bıçak kullanımı ve ortak tabaktan yemek oldukça yaygındı. Sonuç: Bu kesitsel çalışmamızda gebe kadınların CMV enfeksiyonu hakkında bilgi düzeylerinin düşük olduğunu ve hijyenik önlemlere yeterince dikkat etmediklerini gösterdik. CMV enfeksiyonu hakkında farkındalık geliştirmek ve gebe kadınlara hijyen uygulamaları hakkında eğitim verilmesini sağlayacak stratejiler geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz.Keywords
CMV, konjenital enfeksiyon, gebelik, hijyen, enfeksiyon kontrolü

Abstract

Aim: Cytomegalovirus (CMV) is a herpes virus and a common pathogen responsible for congenital infection in 4-23% of all newborns. The objective of this study was to assess the pregnant women’s knowledge of CMV infection and to investigate their hygienic practices when attending to their young children. Material and Method: This study was carried out at ….. obstetric outpatient clinic. Inclusion criteria were pregnant women 1) who were able to communicate in Turkish, 2) who had at least one child < 5 years of age. We excluded pregnant participants who were health workers. Participants were approached by a medical college student and informed about the study. After giving consent they were asked to fill out a questionnaire which included demographic questions, knowledge questions regarding CMV infection and questions regarding hygienic practices when giving care to their young children. The questionnaires were collected and a total behavioral score was calculated taking into account positive and negative hygienic practices. Results: A total of two hundred and twenty five participants were involved in the survey. Only 86 (38.2%) of the participants in our study had heard of congenital CMV infection. CMV awareness was correlated with having higher education (p:0.02) and employment status (p=0.03). The behavioral score was not correlated with age (p=0.98), educational attainment ( p=0.11), employment status (p=0.9) or number of children, (p=0.87). Conclusion: In this cross sectional study we have shown that CMV infection knowledge of mothers is low and that they do not adhere to adequate sanitation measures. Strategies to raise awareness and initiating education programs are necessary as further action.Keywords
Cytomegalovirus, patient knowledge, awareness, behavior, pregnancy

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri