ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Genital Estetik Cerrahide Ex-PLISSIT Modeli İle Danişmanlik Ve Bakim
(Consultancy and Care With Ex-PLISSIT Model in Genital Aesthetic Surgery )

Author : Aytül HADIMLI  Ebru SERT, Birsen KARACA SAYDAM  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11
Page : 29-38
    


Summary

Son yıllarda sosyal medyanın yaygın kullanımı ile birlikte toplumun estetik algısı da değişmeye başlamıştır. İnsanlar, beğenilme arzusu ile fiziksel görünüme verdikleri önemle estetik ameliyatlara yönelmektedir. Kadın genital estetik cerrahi operasyonları da bu trende paralel bir akım göstermektedir. Genital bölgede gerçekleştirilen estetik cerrahi operasyonlar daha çok cinsel doyum ve çekici olmak üzerine tasarlanmış ve buna odaklanmıştır. Tıbbi endikasyonu olmayan bu prosedürlerden en çok uygulananlar; labioplasti, perineoplasti, vajinoplasti, hymenektomi ve G noktası amplifikasyonudur. Operasyonlar her ne kadar jinekoloji ile plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanları tarafından gerçekleştirilse de hastaya pre ve postoperatif süreçte bakım ebe ve hemşireler tarafından verilmektedir. Bu bağlamda derlemede genital estetik cerrahi operasyonları ve bu operasyonlara yönelik uluslararası obstetri ve jinekoloji derneklerinin önerileri yanı sıra ebe ve hemşirelere Ex-PLISSIT Modeli ile danışmanlık ve bakım önerisi sunmak amaçlanmıştır.Keywords
Genital estetik cerrahi, hemşirelik, ebelik, Ex-PLISSIT modeli, danışmanlık, bakım

Abstract

Recent years with the widespread use of social media, the aesthetic perception of societies has started to change. People, with the desire to be liked, turn to plastic surgery with the importance they attach to physical appearance. Women's aesthetic genital surgery operations also show a parallel trend with this trend. Aesthetic surgery operations performed in the genital area are mostly designed and focused on sexual satisfaction and attractiveness. Among these procedures that do not have a medical indication, the most common ones are; labiaplasty, perineoplasty, vaginoplasty, hymenectomy and G-point amplification. Although the operations are performed by gynecology and plastic and reconstructive surgery specialists, pre-and postoperative care is provided to the patient by midwives and nurses. In this context, in this review, it is aimed to evaluate the counseling and care role of midwives and nurses with the Ex-PLISSIT Model, as well as the recommendations of international obstetrics and gynecology associations for genital aesthetic surgery operations and these operations.Keywords
Genital aesthetic surgery, nursing, midwifery, Ex-PLISSIT model, counseling, care

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri