ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınlarda Human Papillomavirüs (HPV) Sıklığının, Genotip Dağılımının Ve Olası Risk Faktörlerinin Araştırılması
(Investigation Of The Frequency, Genotype Distribution And Probable Risk Factors Of Human Papillomavirus (HPV) Among Womens Attendıng To Famıly Health Center )

Author : Meryem COLAK  Merve KARTAL DEMİR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11
Page : 12-19
    


Summary

Human Papilloma Virüs (HPV) sıklığının ve HPV enfeksiyonları ile ilişkili faktörlerin bilinmesi, korunma, kontrol ve alınacak önlemlerin belirlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada, Aile Sağlığı Merkezi’ne (ASM) başvuran kadınlarda HPV sıklığının, genotip dağılımının ve HPV pozitifliğini etkileyen faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya Ekim 2018- Mart 2019 tarihleri arasında, Safranbolu ASM’ye başvuran 30-65 yaş arası cinsel aktif, klinik olarak asemptomatik elli kadın dahil edilmiştir. HPV-DNA pozitifliği ile sosyo-demografik özelliklerin karşılaştırılması amacıyla çalışmaya katılan kadınların, eğitim durumu, gebelik sayısı, ilk cinsel ilişki yaşı, kronik hastalık varlığı, pap smear testi ve HPV aşısı yaptırma durumu vb. bilgileri kaydedilmiş ve HPV-DNA tespiti için servikal sürüntü örnekleri alınmıştır. Viral DNA QIAamp® Viral DNA Kit (QIAGEN, Almanya) ile üretici firmanın protokolü doğrultusunda izole edilmiştir. Polimeraz zincir Reaksiyonu (PCR) yöntemiyle, MY09/MY11 primerleri kullanılarak HPV-DNA varlığı araştırılmış, pozitif örnekler PCR yöntemiyle tip spesifik primerler kullanılarak amplifiye edilmiş ve HPV tiplendirilmesi yapılmıştır. Çalışmada HPV-DNA pozitifliği %6 (3/50) olarak tespit edilmiş olup iki örnek HPV16; bir örnek HPV31 olarak tiplendirilmiştir. HPV DNA pozitifliği saptanan tüm örneklerin yüksek riskli onkojenik HPV tipleri olduğu görülmüştür. HPV-DNA pozitifliğini etkileyen faktörler incelendiğinde; HPV-DNA pozitifliği saptanan hastaların ilk cinsel ilişki yaşının 16-21 yaş olduğu, gebelik sayısının ≥3 olduğu görülmüş; ilk cinsel ilişki yaşı ve gebelik sayısı ile HPV-DNA pozitifliği arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05). Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan korunmada en güvenli araç olarak kabul edilen kondom ile korunan hiçbir kadında HPV-DNA pozitifliği görülmemiştir. Çalışmaya katılan kadınların tamamının HPV aşısı hakkında bilgi sahibi olmadığı ve HPV aşısı yaptırmadığı görülmüştür. Belirli zaman aralıklarında bir bölgedeki HPV prevalansını ve yaygın görülen tipleri tespit eden çalışmaların yapılması gerektiği; sonuçların servikal kanseri önleme ve aşılama çalışmalarında yönlendiririci olacağı düşünülmektedir.Keywords
Human Papilloma Virus (HPV), Pap smear testi, HPV-DNA, HPV Aşısı.

Abstract

It is important to understand the frequency of the Human Papilloma Virus (HPV) and the factors associated with HPV infections, to determine prevention, control and measures to be taken. In this study, it was aimed to investigate the HPV prevalence, genotype distribution and possible risk factors in women applying to the Family Health Center. Sexually active, clinically asymptomatic fifty women aged 30-65 who applied to Safranbolu Family Health Center between October 2018 and March 2019 were included in the study. In order to compare HPV-DNA positivity and socio-demographic characteristics, the education status, number of pregnancies, age of first sexual intercourse, presence of chronic disease, pap smear test, and HPV vaccine status, etc. information was recorded and cervical swab samples were taken for detection of HPV-DNA. Viral DNA was isolated with the QIAamp® Viral DNA Kit (QIAGEN, Germany) according to the manufacturer's protocol. The presence of HPV-DNA was investigated using the MY09 / MY11 primers by the Polymerase Chain Reaction (PCR) method, positive samples were amplified using type-specific primers by PCR method and HPV typing was performed. HPV-DNA positivity was detected as 6% (3/50) in the study. Two samples were typed as HPV16; and one samples was typed as HPV31. It was observed that all HPV DNA positive samples were high risk oncogenic HPV types. When the probable risk factors are examined; It was observed that the first sexual intercourse age of patients was 16-21 years, and the number of pregnancies was ≥3 among the HPV-DNA positive women. A statistically significant relation was found with HPV-DNA positivity between the age of first sexual intercourse and the number of pregnancies (p <0.05). HPV-DNA positivity was not observed in any woman protected by a condom, which is considered to be the safest in terms of to protect sexually transmission infections. It was observed that any women participating in the study knew the availability of HPV vaccine and did not get the HPV vaccine. It is necessary to perform studies showing the prevalence of HPV and common genotypes in a region at certain time intervals; it is thought that the results will guide cervical cancer prevention and vaccination.Keywords
Human Papilloma Virus (HPV), Pap smear test, HPV-DNA, HPV vaccine.

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri