ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Vücut kitle indeksinin sperm kalitesine etkileri
(Investigating the effect of paternal body mass index on sperm quality )

Author : Arzu Yurci  Nur Dokuzeylul Gungor  
Type :
Printing Year :
Number :
Page :
    


Summary
Amaç: Vücut kitle indeksinin (VKİ) sperm konsantrasyonu, sperm hareketliliği ve semen volümü gibi sperm parametreleri üzerine etkisinin araştırılması. Materyal ve metod: Ocak 2014 ile Nisan 2020 tarihleri arasında 1178 katılımcının dahil edildiği kesitsel retrospektif çalışmada katılımcılar VKİ’ne göre 3 gruba ayrılmıştır: VKİ<18.5 olan 17 hasta, VKİ 18.5-24.9 olan 706 hasta ve VKİ 25-29.9 olan 455 hasta. Yaş, VKİ, infertilite süresi gibi demografik ve bazal klinik karakteristikleri karşılaştırıldı. Sperm konsantrasyonu, semen volümü ve sperm hareketliliği gibi sperm parametreleri WHO kriterlerine göre karşılaştırıldı. Semen volümü için 1.5(1.4-1.7) ml, sperm konsantrasyonu için 15(12-16)x106/ml, ve sperm hareketliliği için 40(38-42)% değerleri referans olarak alındı. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 35.8 (±0.7) yıl ve VKİ 24.04 (±2.8) kg/m2 idi. Oratalama semen hacmi 3.4(±1.5) ml, sperm konsantrasyonu 55.7 (±26.9)x106 ve semen hareketliliği 45.7 (±5.6)% idi. Baba VKİ ile semen konsantrasyonu arasında zayıf pozitif korelasyon saptandı (0.01). VKİ’nin 18.5-24.9 olan grupta VKİ semen volümü ile negatif korele (OR: 0.46,95%CI: 0.24-0.87), sperm hareketliliği ile ise pozitif korele idi (OR: 4.92,95%CI: 1.01-23.9). Sonuç: Bu çalışmada erkek VKİ’nde artış semen konsantrasyonunda artışla ilişkili olup, semen volümü, sperm hareketliliği ve sperm kalitesi üzerine ise olumsuz bir etkisi görülmemiştir.

Keywords
VKİ, sperm konsantrasyonu, sperm hareketliliği, sperm kalitesi

Abstract
Aim: To investigate the effect of body mass index (BMI) on the sperm parameters such as semen volume, sperm concentration, and sperm motility and the related clinical outcomes. Material and Method: This cross-sectional retrospective study was done on 1178 participants who attended our hospital's outpatient clinic from January 2014 to April 2020. The participants were divided into three groups according to BMI: 17 participants (1.4%) with BMI of <18.5, 706 participants (59.9%) with BMI of 18.5-24.9, and 455 participants (38.6%) with BMI of 25-29.9. Demographic characteristics and baseline clinical characteristics, including age, BMI, duration of infertility, etc. were compared. The sperm parameters, such as sperm concentration, semen volume and sperm motility, were analyzed according to WHO criteria. The reference range was 1.5(1.4-1.7) ml for semen analysis volume, 15(12-16)x106/ml for semen concentration and 40(38-42)% for motility. The value above this reference range was considered sufficient and the value below this reference range was considered insufficient. Results: The mean age of the participants was 35.8 (±0.7) years. The mean BMI of the participants was 24.04 (±2.8) kg/m2. The mean volume of semen was 3.4(±1.5) ml, the mean sperm concentration was 55.7 (±26.9)x106, and the mean semen motility was 45.7 (±5.6). There is a very week positive correlation between paternal BMI and semen concentratıon (0.01). BMI of the men in a range of 18.5-24.9 was significantly associated with decreased odds of semen volume (OR: 0.46,95%CI: 0.24-0.87). BMI of the men in a range of 18.5-24.9 was significantly associated with increased odds of sperm motility (OR: 4.92,95%CI: 1.01-23.9). Conclusion: In the present study, increased paternal BMI is associated with increasing semen concentration, but it did not have a negative effect on the semen volume, sperm motility and quality.

Keywords
Paternal BMI, Sperm concentration, Sperm motility, Sperm quality

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri