ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Amerikan ve Türk Filmlerinde Hemşireler Nasıl Tasvir Edilmektedir?
(How Nurses Are Portrayed In American And Turkish Movies )

Author : Rukiye Pınar Bölüktaş    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11
Page : 6-11
    


Summary

Amaç: Bu çalışmanın amacı Amerikan ve Türk filmlerinde hemşire ve hemşirelik olgusunun ele alınış biçimini incelemektir. Yöntem: Öncelikle hemşire ve hemşirelik anahtar kelimeleri ile film taraması yapıldı, birçok filmin Amerika’da çekildiği, Türkiye’de ise 1968-2020 yılları arasında yalnızca 6 filmin çekildiği görüldü. Hemşirenin baş karekter olduğu 3 Amerikan filmi (İngiliz Hasta, Hemşire Betty, Aile ile Tanışma) ve 3 Türk filmi (Kahveci Güzeli, İmparator, Denizden Gelen) incelemeye alındı. Film içerikleri tematik niteliksel yöntem kullanılarak analiz edildi. Bulgular: İncelenen filmlerin, biri hariç, tümünde hemşire kadın, genç, bekar ve çocuksuz olup beyaz ırka mensup idi. “İngiliz Hasta” filminde hemşire, esas olarak, kendini feda eden karekter olarak tasvir edilmektedir. “Hemşire Betty”de, hemşirelik eğitim almadan da yapılabilecek bir meslek olarak görülmekte; “Aile ile Tanışma” filminde ise erkek hemşireler ile ilgili yaygın klişelere dikkat çekilmektedir. “Kahveci Güzeli” filminde, hemşire karekteri, seyirciye hemşirelerin sağlık hizmetlerinde gerekli olmadığı mesajını güçlü şekilde ileten, destekleyici rol üstlenmektedir. “İmparator” filmi profesyonel çalışmasından ziyade, hemşirenin cinsel cazibesi ve davranışlarını öne çıkarmakta; son olarak “Denizden Gelen” filminde hemşire güçlü bir imajla tasvir edilmektedir. Sonuç: Çalışma bulguları, “Denizden Gelen” hariç, filmlerin gerçeği temsil etmediğini göstermektedir. Hemşirelerin filmlerde nasıl tasvir edildiklerinin farkında olmaları ve gerçekçi ve doğru bir hemşirelik imajı oluşturmak için medyayla etkili bir şekilde çalışmaları gerektiği kanaatine varılmıştır.Keywords
İletişim medyası, medya, filmler, hemşireler, hemşirelik, klişeler

Abstract

Purpose: The purpose of the study was to describe how nursing and nurses are portrayed in American and Turkish movies. Methods: First of all, we examined the films with the keywords nurse and nursing. The majority of the films were produced in the United States. Turkish film industry produced only six films between 1968 and 2020. Three movies from the United States (English Patient, Nurse Betty, Meet the Parents) and three movies from Turkey (Beautiful Coffee Server, Imperator, Brought by the Sea) with at least one nurse character with a significant part were covered. Thematic qualitative method was used to analyze the movies’ content. Results: All nurses, except one, were female, white, young, single, and childless. In “English Patient”, the nurse is portrayed mainly as a self-sacrificing character. In “Nurse Betty”, nursing is seen as a profession that can be done without education. “Meet the Parents” draws attention to common stereotypes about male nurses. In “Beautiful Coffee Server”, the nurse character is typically reduced to a supporting role, enforcing the message to the viewer that nurses were not really needed in healthcare. “Imperator” emphasizes the nurse’s sexual attractiveness and behavior rather than her professional work. And finally, in “Brought by the Sea”, portrayal of nurse creates a potent favorable image of nursing. Conclusion: Study findings show that movies, except “Brought by the Sea”, do not represent the reality. Nurses should be aware of the way they are portrayed in movies and team up with the media to effectively create a down to earth and accurate image of nursing.Keywords
Communications media, media, films, movies, nurses, nursing, stereotyping

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri