ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ionizing Radiation Effects In Vitro Study; Using The Rat Whole Embryo Culture Model
(Ionizing Radiation Effects In Vitro Study; Using The Rat Whole Embryo Culture Model )

Author : Esra BALCIOĞLU  , Munevver Baran , Mehtap Nisari , Ozge Goktepe , Pinar Bilgici , Demet Bolat , Pinar Alisan Suna , Ozge AL , Oguz Galip Yıldız , Arzu YAY  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 91-100
    


Summary

Giriş-Amaç: İyonlaştırıcı radyasyon, erken embriyo için muhtemelen doğum öncesi ölüme, büyüme geriliğine, organ malformasyonuna veya zeka geriliğine yol açan bir tehdit oluşturmaktadır. Radyasyonun embriyo üzerindeki herhangi bir yan etkisinin değerlendirilmesi önemlidir. Bu çalışma, in vitro olarak 1Gy dozları ile ışınlanan embriyoların sonuçlarını değerlendirmeyi ve ışınlanmış embriyoların yumurta sarısında hematopoeziyi araştırmayı amaçlamaktadır.

Materyal-Metod: Çalışmada deney grubu sıçanlara gebeliğin 8.5. Günlerinde total vücut iyonlaştırıcı radyasyon uygulanmıştır. Kontrol ve radyasyon grubundaki tüm embriyolar, hamileliğin 9.5 ila 11.5. Günlerinden itibaren kültür dönemi sonunda canlıydı. 48 saatlik kültür süresinden sonra, her gruptan embriyolar toplandı ve morfolojik olarak analiz edildi. VWF + hücre sayısının histolojik değerlendirmesi in vivo gerçekleştirildi.

Bulgular: Sonuçlar, organogenez sırasında embriyonik büyüme ve gelişmenin, kontrol embriyolarına kıyasla radyasyona maruz kalan embriyolarda azaldığını gösterdi. Ek olarak, immünofloresan inceleme, iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalan embriyoların yumurta sarısında vWF + hücre sayısının azaldığını gösterdi.

Sonuç: Sonuç olarak, bu bulgular, 1 Gy iyonize radyasyonun doğum öncesi ölümü artırabileceği, iyonize radyasyonun kontrol embriyolarına kıyasla yumurta kesesindeki vWF + hücre sayısını azalttığı zaman embriyonik gelişimdeki intrauterin büyümenin kısıtlı olduğu sonucunu desteklemektedir. Radyasyonla ilgili bu araştırma, in vitro embriyo kültürü tekniğinin kullanıldığı ilk çalışmadır; böylelikle ileride farklı dozlarda radyasyon kullanılarak yapılacak çalışmalar literatüre katkı sağlayacaktır.Keywords
Embriyo kültürü, İyonlaştırıcı radyasyon, Sıçan, Vitellüs kesesi, vWF

Abstract

Background: Ionizing radiation poses a threat to the early embryo possibly leading to prenatal death, growth retardation, organ malformation, or mental retardation. It is important, assessment of any adverse effects of radiation upon the embryo. This study aimed to evaluate the outcomes of embryos irradiated with 1Gy doses in vitro and investigate hematopoiesis in the yolk sac of the irradiated embryos.

Materials and methods: In the study, the experimental group of rats was be exposed to total body ionizing radiation on days 8.5th of gestation. All embryos in the control and radiation group cultured from gestation day 9.5 to 11.5 were alive at the end of the culture period. After 48 hours culture period, the embryos from each group were harvested and analyzed morphologically. Histological evaluation of the vWF+ cell number was performed in vivo.

Results: The results showed that the embryonic growth and development during organogenesis decreased in the radiation exposed embryos when compared to control embryos.  Additionally, the immunofluorescent examination showed that the vWF+ cell number reduced in the yolk sac of embryos exposed to ionizing radiation.

Conclusion: Consequently, these findings support the conclusion that 1 Gy ionizing irradiation may increase prenatal death, intrauterine growth restriction on embryonic development when ionizing irradiation decreases the vWF+ cell number in the yolk sac compared to control embryos. This research related to radiation was the first study using the in vitro embryo culture technique; thus, future studies that will be performed by using different doses of radiation will contribute to the literature.Keywords
Embryo culture, Ionizing irradiation, Rat, vWF, Yolk sac

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri