ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Spontan gebelikler ile dondurulmuş çözülmüş embryo transferi ile elde edilen gebeliklerde biyokimyasal belirteçlerin karşılaştırılması
(Comparision of Biochemical Markers Between Spontaneous Pregnancies and Frozen Embryo Transfer Cycles )

Author : Arzu Yurci  Nur Dokuzeylul Gungor, Tugba Gurbuz  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 10
Page : 22-27
    


Summary

AMAÇ: Spontan gebelikler ile dondurulmuş çözülmüş embriyo transferi (DÇET) ile elde edilen gebeliklerde yaş, vücut kitle indeksi, pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A) and serbest beta-human chorionic gonadotrophin (β-HCG) düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. MATERYAL METOD: Bu retrospektif çalışma Ocak 2020 ile Eylül 2020 tarihleri arasında kliniğimizde takip edilen 160 gebeyi kapsamaktadır. Hastalar spontan gebelikler (Grup 1) ve DÇET ile elde edilen gebelikler (Grup 2) olarak iki gruba ayrılmıştır. Tüm hastalara 11-14. gebelik haftaları arasında ultrason değerlendirmesi yapılmış ve serumda PAPP-A ve serbest β-HCG düzeyleri ölçülmüştür. BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 28.7(±4.5), vücut kitle indeksi (VKİ) 24.3(±2.8), PAPP-A düzeyi 3.34(±2.3) ve serbest β-HCG 43.6(±28.36) olarak bulunmuştur. Yaş ortalamaları açısından iki grup arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (P=0.000). VKİ ve serbest β-HCG açısından iki grup arasında anlamlı fark bulunmamıştır. (P=0.7;P=0.2). PAPP-A değerleri DÇET ile elde edilen gebeliklerde anlamlı olarak düşük bulunmuştur (P=0.008). Yaş ve PAPP-A arasında negatif ılımlı korelasyon vardır (-0.21, p-value =0.007). Ancak yaş ve serbest β-HCG arasında korelasyon bulunamamıştır (-0.045, p-value =0.5). VKİ ile PAPP-A (-0.14, p-value =0.07) ve serbest β-HCG arasında da korelasyon saptanmamıştır (-0.1, p-value =0.1). SONUÇ: Doğal ve DÇET sonrası elde edilen gebeliklerde VKİ ve serbest β-HCG değerleri açısından fark yoktur. DÇET ile elde edilen gebeliklerde PAPP-A düzeylerinin düşüklüğü bu grubun yaş ortalamasının yüksekliği ile ilişkilendirilebilir. Bu nedenle DÇET siklusu ile elde edilen gebeliklerde etkilenmiş PAPP-A düzeyleri nedeniyle gerekli ayarlamalar yapılıp ikili test sonuçları yorumlanmalıdır.Keywords
dondurulmuş çözülmüş embriyo transferi, spontan gebelik, PAPP-A, serbest β-HCG

Abstract

Aim: To investigate the difference between spontaneous pregnancy and frozen embryo transfer (FET) cycles in terms of age, BMI, PAPP-A, and free β-HCG. Material and Method: This cross-sectional retrospective study was done on 160 participants who attended the outpatient clinic of our hospital from 2020 January to 2020 September. The participants were divided into two groups: group 1 (Spontaneous pregnancy) and group 2 (FET Cycle). All cases underwent ultrasound assessment at 11-14 weeks to measure pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A) concentrations and free beta-human chorionic gonadotrophin (β-HCG). Results: The mean age of the participants was 28.7 years (±4.5). The mean BMI of the participants was 24.3(±2.8), mean PAPP-A was 3.34(±2.3), and mean free β-HCG was 43.6(±28.36). There was a statistically significant difference between the two groups in age (P=0.000). There was no statistically significant difference between the two groups in BMI (P=0.7). The free β-HCG did not show a statistically significant difference between the two groups (P=0.2). The two groups showed a statistically significant difference in PAPP-A levels (P=0.008). There was a negative moderate correlation between age and PAPP-A (-0.21, p-value =0.007) but there was no correlation between age and free β-HCG (-0.045, p-value =0.5), between BMI and PAPP-A (-0.14, p-value =0.07) and free β-HCG (-0.1, p-value =0.1). Conclusion: The type of pregnancy (spontaneous pregnancy and FET Cycle) did not show any significant difference in BMI and free β-HCG, but FET Cycle reduced the PAPP-A levels. The participants undergoing FET Cycle were older than those with spontaneous pregnancy. The older participants had lower PAPP-A levels. IVF pregnancies, including FET Cycle, decreased the PAPP-A levels associated with pregnancy-related complications development, nictitating the appropriate adjustment of the combined screening for IVF conceptions at first trimester.Keywords
Spontaneous Pregnancy, Frozen Embryo Transfer (FET) Cycle, PAPP-A, free β-HCG levels

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri