ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SERUM PENTRAKSIN-3 VE CRP DÜZEYLERININ ORAK HÜCRE ANEMISINDE ARAŞTIRILMASI
(INVESTIGATION OF LEVELS OF SERUM PENTRAXIN-3 AND CRP IN SICKLE CELL ANEMIA )

Author : Senay BALCI  Nilay GUNASTI, Ayşegul GORUR, Merve TURKEGUN, Anıl TOMBAK, Lulufer TAMER  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 140-145
    


Summary

Orak hücre anemisi (OHA), Dünyada ve de ülkemizde görülme sıklığı yüksek olan hemoglobinopatilerden biridir, bu nedenle önemi artmaktadır. OHA hastalarında görülen en sık mortalite nedenleri arasında enfeksiyonlar yer almaktadır. Bundan yola çıkarak, bu çalışmada, inflamatuvar, iskemi gibi durumlarda artış gösteren akut faz reaktanları olan Pentraksin-3 ve C-reaktif proteinin, OHA’lı hastalarda düzeylerinin araştırılması amaçlandı. Çalışmaya OHA tanısı almış 44 hasta (23-40 yaş arası) ve 45 sağlıklı kontrol (21-48 yaş arası) olmak üzere toplam 89 birey dahil edildi. CRP düzeyleri Cobas İntegra 800 cihazında immünotürbidimetrik yöntemle, PTX3 düzeyleri ise ELISA yöntemiyle çalışıldı. CRP ve PTX3 düzeylerinin, OHA'lı hasta grubunda, sağlıklı gruba kıyasla artmış olduğu bulundu (p<0.001). Bununla birlikte, PTX3 ile CRP düzeyleri bakımından değerlendirildiğinde, OHA'lı hasta ve sağlıklı kontrol grupları arasında anlamlı bir korelasyon olmadığı tespit edildi (sırasıyla; r=-0.188, p=0.22; r=-0.117, p=0.445). Birçok inflamatuvar hastalıkta düzeyleri artan PTX3 ve CRP düzeylerinin OHA takibinde kullanılabileceğini düşünmekteyiz.Keywords
Pentraksin-3, C-reaktif protein, orak hücre anemisi, akut faz proteinleri

Abstract

ABSTRACT Sickle cell anemia (SCA) is one of the hemoglobinopathies with a high prevalence both in the world and in our country, so its importance is increasing. Infections are among the most common causes of mortality in SCA patients. Based on this, in this study, it was aimed to investigate the levels of Pentraxin-3 and C-reactive protein, which are acute phase reactants that increase in inflammatory and ischemia conditions, in patients with SCA. A total of 89 individuals, including 44 patients (23-40 years old) and 45 healthy controls (21-48 years old) diagnosed with SAD, were included in the study. CRP levels were studied by immunoturbidimetric method in Cobas Integra 800 device, and PTX3 levels were measured by ELISA method. CRP and PTX3 levels were found to be increased in the patient group with SCA compared to the healthy group (p <0.001). However, when evaluated in terms of PTX3 and CRP levels, it was found that there was no significant correlation between the patient with SCA and healthy control groups (r = -0.188, p = 0.22; r = -0.117, p = 0.445; respectively). As a result of the data obtained, we think that PTX3 and CRP with increased levels in many inflammatory diseases can be useful in the follow-up of SCA.Keywords
Pentraxin-3, C-reactive protein, sickle cell anemia, acute phase protein

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri