ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Demanslı hastalarda D vitamini seviyesi
(Vitamin D level in dementia patients )

Author : Mesude Kisli    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 5
Page : 1-3
    


Summary

Amaç: Bu çalışmanın amacı demanslı hastalarda vitamin D düzeylerini incelemek ve olası etkisini araştırmak olmuştur. Yöntem: Temmuz 2019 - Mart 2020 arasında Sivas Numune Hastanesi Nöroloji polikliniğinde araştırmacı tarafından değerlendirilen ve MMT ( Mini Mental Durum Muayenesi) skoru 24 ‘ten düşük olup demans tanısı alan yaşları 58 – 89 arasında 49 hasta ( 24 erkek, 25 kadın ) ile yaşları 52- 87 arasında olan 49 kontrol grubunun ( 17 erkek, 32 kadın serum vitamin D düzeyleri retrospektif olarak karşılaştırıldı. D vitamini eksikliği < 20 ng / mL olarak kabul edildi. Bulgular: Bulgular, independent t testi ile değerlendirildi. Grupların D vitamin seviyeleri ortalamaları ve standart sapmaları alındı. Demanslı grupta D vitamini seviyeleri 16,21 ± 13,10 ng / mL, kontrol grubunun ise 21,11 ± 12,84 ng / mL idi. Hasta grupta D vitamin seviyesinin düşüklüğü istatistiksel olarak anlamlı idi ( p < 0,016 ). Sonuç: D vitamin seviyesi, demans hastalarında anlamlı ölçüde düşük bulunmuştur. Çalışmamızdan elde edilen bu sonuç; D vitamini düzeylerinin, bilişsel fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, düşük olabileceğini vurgulayan çalışmaları desteklemektedir. Buna paralel olarak gerekli durumlarda D vitamini takviye tedavisi yapılması kanaatindeyiz.Keywords
Demans, D vitamini seviyesi.

Abstract

Objective: The aim of this study was to examine vitamin D levels in dementia patients and to investigate their possible effects. Material and Method: Between July 2019 - March 2020, Sivas Numune Hospital Neurology outpatient clinic evaluated by the researcher and MMT (Mini Mental Status Examination) score was lower than 24, with ages between 58 and 89 patients (24 men, 25 women) aged 52 Serum vitamin D levels of 49 control groups (17 males, 32 females between 87 and 87) were compared retrospectively. Vitamin D deficiency was accepted as < 20 ng / mL. Results: The findings were evaluated with independent t test. The mean vitamin D levels and standard deviations of the groups were taken. Vitamin D levels in the dementia group were 16.21 ± 13.10 ng / mL and the control group was 21.11 ± 12.84 ng / mL. The low level of vitamin D was statistically significant in the patient group (p < 0.016). Conclusion: Vitamin D level was significantly lower in dementia patients. This result obtained from our study; It supports studies that emphasize that vitamin D levels may be low in patients with cognitive dysfunction. In parallel, we believe that supplemental treatment of vitamin D is necessary when necessary.Keywords
Dementia, vitamin D level.

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri