ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HASTANEDE YATAN GDM’Lİ GEBELERİN FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ
(THE PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF PREGNANT WOMEN WHO HAVE GESTATIONAL DIABETES MELLITUS AND ARE ON PARTIAL BED REST )

Author : Hande Yağcan  Emine GERÇEK ÖTER, Hande YAĞCAN, Ahsen ŞİRİN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 111-122
    


Summary

Giriş: Bu çalışma gestasyonel diyabet tanısı ile hastanede yatan gebelerin, hastanede yatak istirahatinde yaşadıkları fiziksel ve psikolojik semptomların ve uygun hemşirelik bakımının belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Bu kesitsel çalışma, Nisan 2012 ile 2013 arasında bir üniversite hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma örneklemi, gestasyonel diabetes mellitus teşhisi konmuş ve en az beş gün yatak istirahatinde olan 44 kadını içermektedir. Veri toplamada; Birey Tanılama Formu, Antepartum Semptom Listesi ve Antepartum Hastane Stresörleri ölçeği kullanılmıştır. Veriler tanımlayıcı istatistikler ve Pearson korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Gebelerin yaşadığı fiziksel semptomlar; %93 uyku düzeninde değişiklik, %90.9 sırt ağrısı ve %84 yorgunluk olarak belirlenmiştir. Psikolojik semptomlar; %27.3 konsantrasyon güçlüğü, %40.9 duygu durum değişikliği ve %90.9 anksiyete olarak bulunmuştur. Ayrıca Antepartum Hastane Stresörleri Ölçeği alt boyutları (Ayrılık, Çevre, Sağlık Durumu, Sağlık Çalışanlarıyla İletişim, Benlik, Duygusal Durum ve Ailenin Durumu) ile psikolojik semptomlar, duygu durum değişikliği, anksiyete ve can sıkıntısı arasında ilişki bulunmuştur (p<0.05). Kadınların fiziksel ve psikolojik semptomları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0.05). Sonuç: Gestasyonel diyabeti ve yatak istirahatinde olan gebelerin fiziksel ve psikolojik semptomlarının iyi değerlendirilmesi ve uygun bakımın verilemsinin sağlanması gerektmektedir.Keywords
Gebelik Diyabeti, Prenatal Bakım, Semptomlar, Stresör, Yatak İstirahati

Abstract

Background: This study examined physical and psychological symptoms of gestational diabetes mellitus diagnosed and bed rested pregnant women and appropriate nursing care for them. Methods: This study was cross-sectional and performed in a university hospital between April 2012 to 2013. The sample of study was consist of 44 gestational diabetes mellitus diagnosed and at least five days bed rested pregnant women. In data collection, Personal Identification Form, Antepartum Symptom Report and Antepartum Hospital Stressors Inventory were used. Descriptive statistics and Pearson correlation analysis were used in data analyze. Results: The pregnant women’s physical symptoms were determined 93% change in sleeping patterns, 90.9% back pain and 84% fatigue. Their psychological symptoms were found 27.3% difficulty in concentrating, 40.9% mood changes, and 90.9% anxiety. There were a correlation between the subdimensions of Antepartum Hospital Stressors Inventory (Separateness, Environment, Health Condition, Communication with Health Professionals, Self-image, Emotional Condition and Family State) and psychological symptoms, mood change, anxiety and boredom (p<0.05). Between the physical and psychological symptoms of the women could not find any correlation (p>0.05). Conclusion: The study suggests that physical and psychological symptoms of the pregnant women should be well considered in bed rest and appropriate care should provide for them.Keywords
Bed Rest, Gestational Diabetes, Prenatal Care, Stressors, Symptoms.

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri