ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Safen Greft Kullanımının Venöz Yetersizlik Gelişimi Üzerine Etkisi
(The Effect Of Saphenous Graft Use On Venous Faılure Development In Coronary Artery Bypass Surgery )

Author : şenel altun  Mehmet ATAY, Okan Coşkun, İbrahim Gürkan KÖMÜRCÜ, Vedat BAKUY  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 84-90
    


Summary

Amaç: Vena sefana magna, koroner arter bypass cerrahisinde yaygın kullanılan otolog vasküler greftlerdendir. Safenektomi sonrasında, venöz yetersizlik gelişebilmekte ya da mevcut venöz yetersizlik artabilmektedir. Çalışmamızda safenektominin venöz yetersizlik gelişimi ve mevcut venöz yetersizlik üzerine olan etkilerini ortaya koymayı amaçladık. Materyal ve metot: Kliniğimizde koroner bypass cerrahisi için bacağından safen çıkarılan hastalar gruplandırıldı. Grup1: Bir bacağından diz altı safen ven çıkarılan hastalar. Grup 2: Bir bacağından diz altı ve diz üstü safen çıkarılan hastalar. Grup 3:Bir bacağından safen çıkarılan hastaların safen çıkarılmayan kontralateral extremiteleri. Üç grubun operasyon öncesi ve sonrası klinik semptom, muayene ve Renkli Dopler ultrason sonuçlarını karşılaştırdık. Sonuç: Koroner bypass cerrahisi uygulanan hastalarda, safenektomi sonrasında postoperatif 1. haftada klinik olarak venöz yetersizlik bulguları görülmektedir. Renkli Dopler ultrason’ da venöz reflü süresi uzatmakta ve akım hızlarını artırmakla beraber venöz yetersizlik oluşmamaktadır. Postoperatif 1. ayda ise klinik venöz yetersizlik bulguları 1. haftaya oranla istatistiksel olarak anlamlı olarak gerilemektedir. Çalışmamızda postoperatif erken dönemde istatistiksel olarak anlamlı venöz yetersizlik saptanmamıştır.Keywords
Safenektomi, Venöz yetersizlik, Renkli Dopler

Abstract

Aim: Vena sefana magna is one of the autologous vascular grafts commonly used in coronary artery bypass surgery. After safectomy, venous insufficiency may develop or existing venous insufficiency may increase. In our study, we aimed to reveal the effects of safenectomy on venous insufficiency development and current venous insufficiency. In our study, we aimed to reveal the effects of safenectomy on venous insufficiency development and current venous insufficiency. Material and method: In our clinic, patients who had saphenous leg removed for coronary bypass surgery were grouped. Group 1: Patients with one leg below the knee saphenous vein removed. Group 2: Patients with one leg below the knee and above the knee. Group 3: Contralateral extremities of patients who were removed saphenous from one leg. We compared the clinical symptoms, examination and color Doppler Ultrasound results of the three groups before and after the operation. Result: In patients who underwent coronary bypass surgery, signs of venous insufficiency are observed clinically at the first postoperative week after safectomy. In color Doppler ultrasound, venous insufficiency does not occur, although venous reflux is prolonged and the flow increases rapidly. In the postoperative 1st month, clinical venous insufficiency findings decreased significantly compared to the 1st week. In our study, no statistically significant venous insufficiency was detected in the early postoperative period.Keywords
Safenectomy, Venous insufficiency, Color Doppler Ultrasound

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri