ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Meme Kanseri Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı: Bir Derleme
(Breast Cancer Surgery and Nursing Care: A Review )

Author : Burcu Totur Dikmen  Alperhan Ateş  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 10
Page : 10-15
    


Summary

Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen bir kanser türüdür. Bu kanser türü için birçok risk faktör olduğu bilinmektedir. Kansere bağlı ölüm oranları açısından meme kanseri akciğer kanserinden sonra ikinci sırada görülmektedir. Kadın olmak, ileri yaş ta olmak, BRCA1 veya BRCA2 genlerinde mutasyon olması, ailede ve bireyde meme kanseri öyküsünün olması meme dokusu yoğunluğu, bazı iyi huylu meme hastalıkları, ırk ve etnik köken, bu risk faktörlerin en önemlileri arasındadır. Meme kanserine yönelik olarak erken dönemde tanının konulması önemlidir. Tanı koymada en önemli yöntemlerden biri ise mamografidir. Meme kanserinin cerrahi tedavisinde radikal, modifiye radikal, deri koruyucu ve meme dokusu koruyucu mastektomi gibi yöntemler kullanılmaktadır. Meme kanseri cerrahisinde, ameliyat öncesi ve sonrası hemşirelik bakımı, fiziksel ve destekleyici bakımdan oluşur. Kendi kendine meme muayenesi alışkanlığı kazandırılması ile meme kanserinin erken sürede önüne geçilmesi ve sağlığın korunarak sürdürülmesinde hemşirelere önemli roller düşmektedir.Keywords
Meme kanseri, cerrahi, hemşirelik bakımı

Abstract

Breast cancer is the most common type of cancer in women. It is known that there are many risk factors for this type of cancer. Breast cancer ranks second after lung cancer in terms of cancer-related death rates. Among the most important of these risk factors are being a woman, being in advanced age, having a mutation in the BRCA1 or BRCA2 genes, having a family and individual breast cancer history, breast tissue density, some benign breast diseases, race and ethnic origin. Early diagnosis of breast cancer is important. One of the most important methods of diagnosis is mammography. Methods such as radical, modified radical, skin sparing and breast tissue nipple-areola preserving mastectomy are used in the surgical treatment of breast cancer. In breast cancer surgery, preoperative and postoperative nursing care consists of physical and supportive care. Nurses have important roles in preventing breast cancer early and maintaining health by gaining the habit of breast self-examination.Keywords
Breast cancer, surgery, nursing care

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri