ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ARNETT YUMUŞAK DOKU SEFALOMETRİK ANALİZİNİN ORTODONTİK VE CERRAHİ UYGULAMALARI-
(ORTHODONTİC AND ORTHOGNATİC APPLİCATİONS OF ARNETT SOFT TİSSUE ANALYSİS )

Author : Elif Nadide Akay    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 69-83
    


Summary

Ortodontik tedavi ve ortognatik cerrahi uygulamaları günümüzde artan yaşam süresi, sosyoekonomik düzey, estetik beklenti ile birlikte daha geniş uygulama alanı bulmaktadır. Estetik, fonksiyonel ve ideal bir sonuca ulaşmanın anahtarı hastanın doğru teşhisi ve doğru tedavi planıdır. Ortodontik ve ortognatik tedaviler sert dokular üzerinde değişikliğe sebep olmakla birlikte, estetik beklentiler düşünüldüğünde tedavilerin yumuşak dokulara etkisi de oldukça önemli olmaktadır. Yumuşak dokularda ortodontik tedavinin etkilerini ölçen en güncel yöntemlerden biri Arnett Yumuşak Doku Sefalometrik Analizidir. Bu analizde yumuşak doku ve iskeletsel sert dokuların ilişkisi kafa kaidesinden bağımsız olarak değerlendirilir. Ortodontik kayıtlar alınırken hastanın doğal baş konumunda, okluzyonun sentrik ilişkide ve dudakların istirahat pozisyonunda olması gerekmektedir. İlk aşamada klinik muayene yapılır. Daha sonra hastanın yüzü, uzayın üç yönünde değerlendirilir ve belirli yumuşak doku noktalarına metalik işaretler konularak sefalometrik röntgen çekilir. Sefalometrik röntgen üzerinde gerçek dikey çizgi belirlenerek sert ve yumuşak dokuda ölçümler tamamlanır. Arnett Yumuşak Doku Sefalometrik Analizi ile yumuşak doku ve iskeletsel yapıların kafa kaidesiyle olan ilişkisine bakılmaksızın detaylı ve objektif değerlendirilmesi yapılabilmektedir.Keywords
Sefalometrik analiz, Yumuşak doku analizi, Arnett yumuşak doku analizi, Ortognatik cerrahi.

Abstract

Orthodontic treatment and orthognathic surgery are widely used nowadays in terms of life expections, socioeconomic level, aesthetic expectations. The key to achieving an aesthetic, functional and ideal result is the correct diagnosis of the patient and the correct treatment plan. Although orthodontic and orthognathic treatments cause changes on hard tissues, the effects of treatments on soft tissues are also very important when aesthetic expectations are considered. Arnett & MSınıfaughlin Soft Tissue Cephalometric Analysis is one of the most recent methods to measure the effects of orthodontic treatment on soft tissues. The analysis makes it possible to evaluate the soft tissue and skeletal structures in detail and objectively, regardless of the relationship with cranial base. During Sınıfinical and cephalometric examinations, the patient should be in the natural head position, jaws in the centric relationship and the lips in the relaxed position. After Sınıfinical examination is obtained, the patient’s face is analyzed in three dimensions of the space and a cephalometric radiograph is taken by placing metallic marks on certain soft tissue points of the face. First, a Sınıfinical examination is performed, the face of the patient is analyzed in three dimension and essential measurements are made and a cephalometric X-ray is made by placing metallic marks on certain soft tissue points of the face. After determination of the true vertical line on the cephalometric film, the measurements on the soft and hard tissues were determined and facial analysis are completed. Arnett Soft Tissue Cephalometric Analysis allows detailed and objective evaluation of soft tissue and skeletal structures irrespective of their relation to cranial base.Keywords
Cephalometric analysis, Soft tissue analysis, Arnett soft tissue analysis, Orthognathic surgery.

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri