ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Deneysel Kolon Anostomuzu İyileşmesi Üzerine İskemi Reperfüzyon Hasarının Etkilerinin Önlenmesinde N – Asetilsistein’in Yeri
(The Role Of N-Acetyl Cysteine At Preventing The Effects Of Ischemia-Reperfusion Injury Healing In An Experimental Colonic Anastomosis )

Author : ZÜLFİKAR KARABULUT  Paşa DOĞAN, Zülfikar KARABULUT, Ümit KOÇ, Kalbim ARSLAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 126-132
    


Summary

Amaç: Genel cerrahide iskemi ve reperfüzyon hasarı önemli sorunlardan birisidir. İskemi ve reperfüzyon hasarı serbest oksijen radikalleri aracılığı ile olmaktadır. Bu çalışmamızda serbest oksijen radikallerinin olumsuz etkisini giderdiği bilinen N-asetil sisteinin (NAC) iskemi reperfüzyon hasarı modelinde yapılan kolon anastomozu üzerine etkisini araştırdık.

Method: Çalışmada ağırlıkları 180 ile 220 gr arasında değişen Wistar Albino cinsi 24 adet dişi rat kullanıldı. Grup 1 : Kolon anastomozu yapılan grup,  Grup 2 : Kolon anastomozu ile beraber süperior mezenterik arter (SMA) ve dallarında 30 dakika süre ile iskemi ve sonrasında reperfüzyon uygulanan grup,  Grup 3 : Kolon anastomozu ile beraber SMA ve dallarında 30 dakika süre ile iskemi ve sonrasında reperfüzyon uygulanan ve iskemin 15.dakikasında NAC verilen grup olarak ayrıldı. İlk operasyondan sonra 6. günde relaparotemi yapılarak anastomoz patlama basınçları ölçüldü, doku örnekleri alındı.

Sonuçlar: Gruplar anastomoz patlama basınçları açısından değerlendirildiğinde, Grup 2’de  Grup 1’e  göre anastomoz patlama basınç değerinde düşme gözlendi, ancak bu düşme istatiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05). Grup 3’te Grup 1’e göre anastomoz patlama basıncında artma gözlendi. Bu artış istatiksel olarak değerlendirildiğinde anlamlı bulundu (p<0,05). Grup 3’te Grup 2’ye göre anastomoz patlama basıncında artma gözlendi. Bu artış istatiksel olarak da anlamlı bulundu   (p<0,01).

Tartışma: NAC’in serbest radikal giderici etkisi ve aktive nötrofillerden kaynaklanan süperoksit radikalini inhibe edici etkisi in vitro yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Birkaç deneysel çalışmanın sonucunda, intestinal iskemi reperfüzyon  hasarı üzerinde NAC’in olumlu etkileri olduğu saptanmıştır. Bizim çalışmamızın sonucunda da NAC’ın iskemi reperfüzyon hasarında kolon anastomozu yara iyileşmesi üzerine olumlu etkisi olduğu gösterilmiştir.Keywords
Abdomen, İskemi, reperfüzyon

Abstract

Objective: Ischemia and reperfusion injury is one of the most critical problems in general surgery. Ischemia and reperfusion injury occurs by free oxygen radicals. In this study, we investigated the effect of N-acetyl cysteine (NAC), which is known to eliminate the harmful effects of free oxygen radicals, in ischemia reperfusion injury model on colonic anastomosis.

Method: Twenty-four female Wistar Albino rats weighing 180 to 220 g were used in the study. Group 1: the group which was performed colonic anastomosis. Group 2: the group which was performed colonic anastomosis along with 30 minutes of ischemia to superior mesenteric artery (SMA) and its branches and subsequently reperfusion. Group 3: the group which was performed colonic anastomosis along with 30 minutes of ischemia to SMA and its branches and subsequently reperfusion and treated with NAC on the 15th minute of ischemia. On the 6th day after the first operation, Anastomotic bursting pressures were measured by performing relaparotomy, and tissue samples were taken and sacrificed.

Results: When the groups were evaluated in terms of anastomotic bursting pressures, a decrease in anastomotic bursting pressure was observed in Group 2 compared to Group 1, but this decrease was not statistically significant (p> 0.05). An increase in anastomotic bursting pressure was observed in Group 3 compared to Group 1. This increase was found to be significant when evaluated statistically (p <0.05). An increase in anastomotic bursting pressure was observed in Group 3 compared to Group 2. This increase was also statistically significant. (p <0.01).

Discussion: In vitro studies have demonstrated the free radical removing effects and the inhibitory effects on the superoxide radical from activated neutrophils of NAC. As a result of several experimental studies, NAC has a positive impact on intestinal ischemia-reperfusion injury. As a result of our research, NAC has been shown to have a positive effect on wound healing of colon anastomosis in ischemia-reperfusion injury.Keywords
Abdomen, ischemia, reperfusion

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri