ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ONKOLOJİ HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ
(ONKOLOJİ HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ )

Author : yasemin güçlüel  Prof. Dr. Gülbeyaz CAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 34-42
    


Summary

Günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birisi kanserdir. Kanserli hasta sayısı giderek artmakta ve bu alanda verilen hizmetler gittikçe önem kazanmaktadır. Kanser bakımı karmaşıktır, her seviyede yetenekli ve hesap verilebilir bir yönetim gerektirir. Ayrıca onkoloji alanında birçok yeni tedavi seçenekleri geliştirilmekte ve yeni gelişmeler olmaktadır. Onkoloji hizmetlerini planlarken güncel değişiklik ve yenilikler göz önünde bulundurulmalı, değişimlere uyum sağlanabilmeli, öncelikler belirlenmeli, planlamaların bu doğrultuda yapılması sağlanmalıdır. Onkoloji hizmetlerinin kaliteli, sistemli olması hem hasta ve klinik sonuçlar hem de bu alanlarda çalışan sağlık personelinin olumlu yönde etkilenmesini sağlayacaktır. Onkoloji alanındaki gelişme ve ilerlemeler profesyonel personel gereksinimi, planlanma ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Bu gereksinim önümüzdeki yıllarda giderek artmaya devam edecektir. Sağlık personeli içinde hemşireler, onkoloji hizmetlerinin vazgeçilmez sağlık profesyonellerindendir. Kanser hastaları yatarak ve ayaktan tedavi sırasında yoğun bir hemşirelik bakımına gereksinim duyarlar. Hastaların bu süreçte profesyonel onkoloji hemşireleriyle karşılaşmaları hastalık süreçlerine olumlu yönde etkileyecektir. Onkoloji hemşireleri ise çalışma şartları ve yaşadıkları sorunlar nedeni ile alanda uzun süre çalışmak istememektedirler. Bu nedenle onkoloji hizmetlerinin uygulandığı yerlerde hemşirelerin iş gücü planlamaları, eğitimleri, çalışma koşulları gibi durumlar mutlaka değerlendirmeye alınmalı, planlamalar yapılmalı ve gerekli önlemlerin alınması sağlanmalıdır.Keywords
onkoloji hizmetleri; onkoloji hemşireliği, hemşirelik yönetimi; iş gücü

Abstract

Cancer is one of the most important health problems nowadays. As the number of patients with cancer gradually climbs up, the services provided in this area are becoming more and more crucial as well. Cancer care is a complex process, requring skilled and accountable management at all levels. In addition, many new treatment options are being developed and introduced in the oncology field and new developments are taking place. While planning oncology services, up-to-date changes and innovations should be taken into consideration, services should be attuned to the changes, and the priorities and plans should be determined and developed accordingly. Ensuring that the oncology services are of high quality and systematic will ensue that both patients and clinical outcomes as well as the healthcare professionals working in these areas are influenced positively. Developments and advances in the field of oncology bring along the need for professional staff and planning. This requirement will only continue to grow in the coming years. Nurses are among the indispensable and most vital health professionals when it comes to oncology services. Cancer patients need intensive nursing care during inpatient and outpatient treatment. Being taken care of professional oncology nurses in this process will positively affect the patients’ disease and treatment processes. However, oncology nurses do not want to work in the field for a long time due to the working conditions and the problems they face. This is why, in cases and places where oncology services are employed, conditions and situations such as workforce planning, training, working conditions of the nurses should be evaluated, necessary and adequate planning should be prepared accordingly and necessary measures should be taken.Keywords
oncology services; oncology nursing; nursing management; workforce

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri