ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GEBELİKTE ALGILANAN SOSYAL DESTEK İLE GEBELİKTEKİ YAKINMALAR VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
(Relationship Between Perceived Social Support And Complaints During Pregnancy And Their Effects On Quality Of Life )

Author : Figen Alp Yılmaz  , Tuğba Uzunçakmak  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 21-26
    


Summary

Amaç: Bu çalışmada gebelerde algılanan sosyal destek ile gebelik yakınmaları ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki saptanmıştır. Metot: Kesitsel tipteki araştırma Ocak 2018 –Ocak 2019 tarihleri arasında 493 gebe ile yürütülmüştür. Çalışmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, Çok Yönlü Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Gebelikte Yakınmalar ve Yaşam Kalitesine Etkisi Ölçeği ile toplanmıştır. Değerlendirmede tanımlayıcı istatistikler, Kolmogorov-Smirnov test, independent-samples t test, One-Way ANOVA, post-hoc analizlerde Tukey’s-b testi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular : Gebelerin yakınmalarının yaşam kalitesine etkisi toplam puan ve algılanan sosyal destek arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif korelayon olduğu belirlendi. Gebelik haftası, gebeliğin planlı olma durumu ve sosyal desteğin, gebelikte yakınmalar ve yaşam kalitesini istatistiksel olarak etkileyen önemli faktörler olduğu belirlenmiştir. Sonuç : Hemşireler gebelerin sosyal desteklerini ve yaşam kalitelerini artırmaya yönelik bakım, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunabilirler.Keywords
Gebelik,SosyaL destek,yaşam kalitesi

Abstract

Objective : The current study aimed to determine the relationship perceived social support with pregnancy complaints and quality of life during pregnancy. Methods: This cross-sectional study was conducted with 493 pregnant women from January 2018 to – January 2019. Study data was collected using a Descriptive Characteristics Form, Multidimensional Perceived Social Support Scale and Complaints During Pregnancy and Their Effects On Quality of Life Scale. Descriptive statistics, Kolmogorov-Smirnov test, independent-samples t-test, One-Way ANOVA were used in data assessment and Tukey’s-b test and Pearson correlation analysis were used in post-hoc correlation analyses. Results: A statistically significant negative correlation was detected between the effect of pregnancy complaints on quality of life total score and the perceived social support. Gestational week, planning status of pregnancy and social support were found to be statistically significant factors affecting the pregnancy complaints and quality of life. Conclusions: Nurses may offer care, training and consultation services to increase the social support and quality of life of pregnant women.Keywords
Pegnancy, Social Support, Quality Of Life

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri