ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AKUT FAZ REAKTANI OLAN SERUM PENTRAKSIN-3 VE CRP DÜZEYLERININ ORAK HÜCRE ANEMISINDE ARAŞTIRILMASI
(INVESTIGATION OF LEVELS OF SERUM PENTRAXIN-3 AND C-REACTIVE PROTEIN THAT ARE ACUTE PHASE REACTANTS IN SICKLE CELL ANEMIA )

Author : Senay BALCI  Nilay GUNASTI, Ayşegul GORUR, Merve TURKEGUN, Anıl TOMBAK, Lulufer TAMER  
Type :
Printing Year :
Number :
Page :
    


Summary
Orak hücre anemisi (OHA), dünyada sık görülen hemoglobinopatilerden biridir ve hastalarda görülen en sık morbidite ve mortalite nedenleri arasında enfeksiyonlar yer almaktadır. Bu nedenle bu çalışmada, inflamatuvar, iskemi gibi durumlarda artış gösteren akut faz reaktanları olan Pentraksin-3 ve C-reaktif proteinin, OHA’lı hastalarda düzeylerinin araştırılması amaçlandı. Çalışmaya OHA tanısı almış 44 hasta (23-40 yaş arası) ve 45 sağlıklı kontrol (21-48 yaş arası) olmak üzere toplam 89 birey dahil edildi. CRP düzeyleri Cobas İntegra 800 cihazında immünotürbidimetrik yöntemle, PTX3 düzeyleri ise ELISA yöntemiyle çalışıldı. CRP ve PTX3 düzeyleri, hasta grubunda, kontrol grubuna kıyasla artmış olarak bulundu (p<0,001). PTX3 ile CRP düzeyleri bakımından, hasta ve kontrol gruplarında anlamlı bir korelasyon bulunmadı (sırasıyla, r=-0,188, p=0,22; r=-0,117, p=0,445). Birçok inflamatuvar hastalıkta düzeyleri artan PTX3 ve CRP düzeylerinin OHA tanısında kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

Keywords
Pentraksin-3, C-reaktif protein, orak hücre anemisi, akut faz proteinleri

Abstract
Sickle cell anemia (SCA) is one of the most common hemoglobinopathies in the world, and infections are between the most common causes of morbidity and mortality in patients. Therefore, in this study, it was aimed to determine the levels of Pentraxin-3 and C-reactive proteins, which are members of the pentraxin family, which are increased in inflammatory and ischemic conditions in patients with SCA. A total of 89 individuals, 44 patients (23-40 years old) with SCA and 45 healthy individuals (21-48 years) were included in the study. CRP was analyzed in Cobas Integra 800 device by immunoturbidimetric method and PTX3 was measured by ELISA method. CRP and PTX3 levels were found to be increased in SCA patients compared to healthy individuals (p <0.001). No significant correlation was found between the PTX3 and CRP levels of patients with SCA and the control group (r = -0.188, p = 0.22, r = -0.117, p = 0.445, respectively). We think that increased PTX3 and CRP levels can be used in the diagnosis of SCA in many inflammatory diseases.

Keywords
Pentraxin-3, C-reactive protein, sickle cell anemia, acute phase protein

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri