ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVID-19’da Enfeksiyon Kontrolü ve İzolasyona Yönelik Türk Intern Hemşirelik Öğrencilerine Verilen Eğitimin Etkinliği: Yarı Deneysel Çalışma
(The Effectiveness of İnfection Control and Isolation Education for COVID-19 Among Turkish Senior Nursing Students: Quasi-Experimental Study )

Author : Berna DİNCER   Demet İNANGİL, Berna DİNCER  
Type :
Printing Year :
Number :
Page :
    


Summary

Giriş: Literatür, özellikle COVID-19 enfeksiyonlu hastaların bakımı için son sınıf öğrencilerinin eğitim içeriğinin hazırlanmasının önemini vurgulamaktadır. Amaç: Bu çalışma, enfeksiyon kontrolü ve izolasyon için online eğitimin öğrencilerin bilgi düzeyine, COVID-19'a yönelik kaygılarına, algılanan strese ve mesleki risk a düzeylerine etkisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Metod: Araştırma, ön test-son test deseniyle yarı deneysel olarak yapılmıştır. Çalışma Türkiye'deki bir devlet üniversitesinin hemşirelik bölümünde gerçekleştirildi. Bu çalışma 56 gönüllü son sınıf hemşirelik öğrencisi ile yapılmıştır. Araştırmacılar tarafından COVID-19 enfeksiyonu olan hastaların hemşirelik bakımında enfeksiyon kontrolü ve izolasyonu için online eğitim uygulandı. Sonuçlar: Eğitim sonrasında COVID-19 enfeksiyonu olan hastanın bakımı ile ilgili sorulan sruların doğru yanıt oranlarının istatistiksel olarak anlamlı şekilde arttığı görüldü (p <.05). Ayrıca öğrencilerin eğitim sonrası algılanan stres ve kaygı, mesleki risk algılarında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma saptandı (p <.05). Sonuç: COVID-19 ile ilişkili enfeksiyon kontrolü ve izolasyon ile ilgili online eğitim, hemşirelik son sınıf öğrencilerinin bu konudaki bilgilerini artırır, stresi, kaygıyı ve mesleki risk algılarını azaltır.Keywords
Anksiyete, COVID-19, enfeksiyon kontrolü, izolasyon, hemşirelik, mesleki risk

Abstract

Background: The literature emphasizes the importance of preparing the educational content of senior students, especially for the care of patients with COVID-19 infection. Objective: This study aims to evaluate the effect of an online training application for infection control, and isolation on students' knowledge level, their anxiety towards COVID-19, perceived stress, and occupational risk perception levels. Method: Quasi-experimental research using a pretest-posttest design was conducted in the study. The study took place at the department of nursing of a state university in Turkey. This study was conducted with 56 volunteer last grade nursing students. Online training for infection control and isolation in the nursing care of the patients with COVID-19 infection was applied by the researchers. Results: It was found that the correct response rates that question about the care of the patient with COVID-19 infection statistically significantly increased after the training (p<.05). Also, there was a statistically significant decrease in perceived stress and anxiety, the occupational risk perception of the students after the training (p<.05). Conclusion: Online training relating to infection control, and isolation in association with COVID-19 increases the knowledge of senior nursing students in relation to this subject, reduces stress, anxiety and the perceived professional risk levels.Keywords
Anxiety, COVID-19, infection control, isolation, nursing, occupational risk

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri