ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GEBELERDE AĞIRLIK KAZANIMI, YEME TUTUM VE FARKINDALIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
(Evaluation of Weight Gain, Eating Attitudes and Mindful Eating in Pregnant Women )

Author : sinem bayram  Hilal Çalışkan, Esen Yeşil  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 10
Page : 63-71
    


Summary

Amaç: Bu çalışmanın amacı gebelerin yeme tutum ve farkındalığının değerlendirilmesidir. Yöntem: Araştırma 20-45 yaş aralığındaki 289 gebe üzerinde yürütülmüştür. Bireylere, sosyodemografik özellikleri ve gebelik ile ilgili bilgileri sorgulayan, Yeme Tutum Testi (YTT-40) ve Yeme Farkındalığı Ölçeğini (YFÖ-30) içeren anket formu uygulanmıştır. Trimesterlara göre ağırlık kazanımı Ulusal Tıp Enstitüsü önerileriyle karşılaştırılmıştır. Bulgular: Gebelik öncesi beden kütle indekslerine göre katılımcıların %28.4’ü hafif şişman ve %8’i obezdir. Zayıf bireylerin hiçbirinde Ulusal Tıp Enstitüsü önerilerinin üzerinde ağırlık artışı yokken obez olan bireylerin hiçbiri önerilere uygun ağırlık artışı sağlamamıştır. Zayıf ve normal olan bireylerin çoğunluğu (sırasıyla %80 ve %61’i) önerilerin altında ağırlık kazanımı sağlamıştır (p<0.001). Hafif şişman ve obez bireylerin sırasıyla %39 ve %47.8’i önerilerin üzerinde ağırlık kazanımı sağlamıştır, 2. ve 3. trimesterda ortalama ağırlık kazanımı hafif şişmanlarda (0.32±0.19 kg/hafta) önerilere uygunken obezlerde (0.37±0.15 kg/hafta) önerilerin üzerindedir. Zayıf olan bireylerin YTT-40 puanı, normal ve hafif şişmanların puanından anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05). Ancak obez bireylerle diğer gruplar arasında anlamlı farklılık yoktur. Trimesterlara göre incelendiğinde puanlar arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır. Gebelerin ortalama YFÖ-30 puanı 86.8±11.10’dur ve zayıf bireylerin puanı diğerlerinden anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (p<0.05). Ancak diğer gebelik öncesi beden kütle indeksi grupları ve trimesterları arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Sonuç: Gebelik öncesi beden kütle indeksi obez olan bireylerin gebelik sürecinde önerilerin üzerinde ağırlık kazanımı diğerlerine göre daha fazladır. Zayıf bireylerde ise önerilerin altında ağırlık kazanımı daha fazladır. Zayıf olanların YTT-40 puanı daha yüksek, YFÖ-30 puanı daha düşüktür.Keywords
Ağırlık Artışı, Gebe kadınlar, Tutum, Trimester, Farkındalık

Abstract

Aim: The aim of this study is to evaluate the eating attitudes and mindful eating of pregnant women. Methods: The study was conducted with 289 pregnant women between the ages of 20-45. A questionnaire which consisted of sociodemographic and pregnancy features, Eating Attitude Test (EAT-40) and Mindful Eating Questionnaire (MEQ-30) was used. According to trimesters, weight gain was compared with the recommendations of the Institute of Medicine (IOM). Results: According to the prepreagnancy body mass index 28.4% were overweight and 8% were obese. While none of the underweight individuals gained weight above, none of the obese individuals achieved gain weight appropriate to the recommendations. The majority of the underweight and normal individuals (80% and 61%, respectively) gained weight appropriate IOM’s suggestions (p<0.001). Respectively 39% and 47.8% of the overweight and obese individuals gained weight above the recommendations. The average weight gain in the 2nd-3rd trimesters was appropriate in overweight (0.32±0.19 kg/week), while it was above the recommendations in obese (0.37±0.15 kg/week). The EAT-40 score of underweight participants was significantly higher than normal-overweight’s (p<0.05). However, there wasn’t significant difference between obese and other groups. The mean MEQ-30 scores of pregnant women is 86.8±11.10 and scores of underweight individuals was significantly lower than others (p<0.05). However, significant difference wasn't found between other prepregnancy body mass index and trimesters. Conclusion: Obese individuals have higher weight gain than the others during pregnancy. For the underweight individuals gain below the recommendations more often than the others. Underweight participants have higher EAT-40 and lower MEQ-30 scores.Keywords
Weight Gain, Pregnant women, Trimester, Attitude, Minfulness Eating

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri