ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Adli Olguların Kimliklendirilmesinde İmplant Restorasyonları
(Implant Restorations In Identification Of Forensic Cases )

Author : Gurbet Alev ÖZTAŞ  Prof. Dr. Recep ORBAK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 92-96
    


Summary

Adli diş hekimliği, odontolojik bilgilerin hukuk ve suç olaylarına uygulanmasıdır. Kitlesel felaketler sonucunda meydana gelen çoklu ölüm vakalarında, parçalanmış, karışmış veya yanmış kalıntıların değerlendirilmesindeki temel zorluk kimliklendirme çalışmalarıdır. Adli bilimlerin bir parçası olan odontolojik tanımlama, kayıp bir kişiye ilişkin ölümden önceki (antemortem) diş bilgilerinin, kimliği belirsiz bir ceset veya insan kalıntılarından alınan ölümden sonraki (postmortem) verilerle karşılaştırılmasından oluşmaktadır. Dental kalıntılar, tahrip olan vücut dokularında sağ kalan önemli bulgulardır. Görsel veya parmak izi gibi teşhis etmekte önemli olan bulguların kaybedilmesi durumunda kimliklendirmede temel bir rol üstlenirler. Bu amaçla, dişler, radyografik görüntüler, dental kalıplar, damak izi, dudak izi, ısırık izi ve yapılan restoratif ve protetik uygulamalardan faydalanılmaktadır. Diş hekimi veya klinik yardımcısı tarafından elde edilen, hasta hakkında objektif ve sübjektif bilgiler antemortem yasal dokümanlar olarak değerlendirilmektedir. Günümüzde diş kayıplarının tedavisinde sıklıkla tercih edilen dental implantlar, dayanıklı yapısı ve çene kemiği ile sıkı stabilite göstermesi nedeniyle kimliklendirme çalışmalarında önemli bilgiler sağlamaktadır. Bu makalenin amacı, dental implantların adli olguların kimliklendirme işlemlerinde kullanımını ve kısıtlamalarını ele almaktır.Keywords
adli diş hekimliği, kimliklendirme, dental kalıntılar, dental implant

Abstract

Forensic dentistry is the application of odontological knowledge to law and criminal events. Identification studies are the main difficulty in evaluating fragmented, mixed or burnt remains in multiple deaths from mass disasters. As part of forensic science, odontological identification consists of comparing pre-death dental information about a missing person with posthumous data from an unidentified corpse or human remains. Dental remains are important findings that survive in destroyed body tissues. They play a fundamental role in identification if findings that are important to diagnose, such as visual or fingerprints, are lost. For this purpose, teeth, radiographic images, dental molds, palate scar, lip scar, bite mark and restorative and prosthetic applications are used. Objective and subjective information about the patient obtained by the dentist or clinical assistant is considered as antemortem legal documents. Dental implants, which are frequently preferred in the treatment of tooth loss today, provide important information in identification studies due to their durable structure and tight stability with the jawbone. In this study, the use and limitations of dental implants in forensic cases were examined.Keywords
forensic dentistry, identification, dental remains, dental implant

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri