ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tip 2 Diyabetli Hastaların, Hasta Yakınlarının ve Bakım Veren Hemşirelerin Eğitim Gereksinimlerinin Q Metodu ile İncelenmesi
(Examination Of The Education Requirements For Patients With Type 2 Diabetes, Patients’ Relatives/Caregivers, And Nurses Caring For The Patients, Using Q-Methodology )

Author : İbrahim Caner Dikici  Suzan Havlioğlu  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 101-107
    


Summary

Amaç: Bu çalışma, Tip 2 Diyabetli hastaların, hasta yakınlarının ve bakım veren hemşirelerin eğitim gereksinimleri ile ilişkili görüşlerinin Q metodu ile incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Materyal ve Metod: Çalışma, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi endokrin polikliniğinde ve Dahiliye ünitelerinde Mayıs 2019-Eylül 2019 tarihleri arasında tedavi gören 30 hasta, hasta bakımından sorumlu 30 hasta yakını ve hastanın bakım ve tedavisinden sorumlu 30 hemşire ile yapılmıştır. Veriler; hasta, hasta yakınları ve hemşireler için sosyo-demoğrafik tanıtıcı özellikleri içeren soru formları, Tip 2 Diyabet eğitim konularını içeren 15 soru hasta, hasta yakınları ve hemşireler aracılığıyla Q metodundan (kartların önem sırasına göre sıralanması) yararlanılarak araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Veriler sayı, yüzde ve frekans ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Veriler incelendiğinde; Araştırmada Tip II Diyabetli Hasta, hasta yakını ve hemşirelerin eğitim gereksinimleri konularının önem sıralamasına bakıldığında; Hasta yakını ve hemşireler için ‘’Diyabet nasıl bir hastalıktır?’’, ‘’Hastalığın gelecekteki seyri nasıldır?’’ ve ‘’Kesin Diyabet tanısı nasıl konur?’’ konularının ilk sırada olduğu, hastalar için ‘’Hastalığın gelecekteki seyri nasıldır?’’ ve ‘’Kendi kendine glikoz takibi ne sıklıkla yapılmalı?’’ eğitim gereksinimlerinin önem sırasına göre ilk üç sırada olduğu saptanmıştır. Sonuç: Hemşirelerin Q metodunu öğrenerek, yapacakları eğitim öncesinde hastaların ve hastaların bakımından sorumlu bakım vericilerinin önem sıralamasını belirlemesi ve eğitimin hasta ve hasta bakım vericilerinin ihtiyaçları doğrultusunda planlanarak yürütülmesi önerilmektedir.Keywords
Tip 2 Diyabet, Q Metadolojisi, Sağlık Eğitimi.

Abstract

Purpose: This study was conducted as a descriptive study in order to examine the opinions and the education needs of the patients with type 2 diabetes, their caregivers, and nurses caring for the patients, with Q method. Methods: The study was carried out with 30 patients, who were being treated in the Endocrinology Outpatient Clinic and internal medicine units of XXX Hospital, 30 family and friends of patients responsible for patient care, and 30 nurses responsible for the care and treatment of the patients, between May 2019 and September 2019, in XXX. Results: When the data were examined according to the importance of the educational needs, ‘’What is diabetes?", "What is the future course of the disease?", and "How is diabetes diagnosed definitively?" for the caregivers and nurses, and there were "What is the future course of the disease?" and "How often should self-glucose monitoring be performed?" for the patients. Conclusion: It is recommended that, by learning and implementing the Q methodology, the nurses determine the importance rankings of the patients and the caregivers and that the educations should be planned and carried out according to the needs of the patients and caregivers.Keywords
Type 2 Diabetes, Q Methodology, Health Education.

Advanced Search


Announcements


    Ekim Sayısı!!!

    Sayın akademisyenler, Aralık sayısı için çalışma kabulu devam etmektedir.    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri