ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KOVID-19 İle Venöz Tromboembolizmin İlişkisi
(Relationship Between COVID-19 And Venous Thromboembolism )

Author : Meral Ekim  Hasan Ekim, Ferit Çiçekcioğlu, Hacı Alper Uzun, Zafer Cengiz Er  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 53-60
    


Summary

Koronavirüsler 21. Yüzyıla gelinceye kadar hafif bir soğuk algınlığına neden olan önemsiz patojenler olarak değerlendirilmiştir. Ancak 21. Yüzyılda koronavirüslerin yol açtığı endişe verici üç salgın bu görüşü değiştirmiştir. Bu salgınlar sırasıyla ciddi akut solunum sendromu koronavirüs (SARS-CoV) salgını, Ortadoğu solunum sendromu koronavirüs (MERS-CoV) salgını ve ciddi akut solunum sendromu koronavirüs-2 (SARS-CoV-2) salgınıdır. Aralık 2019'da, Çin'in Wuhan bölgesinde başlayan SARS-CoV-2 salgını Çin'in her yerine ve tüm dünyaya hızla yayıldı. Bu nedenle 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü SARS-CoV-2 salgınını pandemi olarak ilan etti ve bu virüsün yol açtığı hastalığı da KOVID-19 olarak adlandırdı. Artık, günümüzde koronavirüsü familyası, bulaşma yoluyla çoğunlukla insanları etkileyen büyük ve önemli bir virüs grubu olarak değerlendirilmektedir. Venöz tromboembolizm (VTE) öldürücü olmakla birlikte tedavi edilebilen bir hastalıktır. Alt ekstremite derin venlerinde gelişen derin ven trombozu (DVT), pulmoner embolizme yol açabilir. Günümüzde DVT ve pulmoner embolizm VTE ortak adıyla anılmaktadır. Son zamanlarda VTE gelişmesinde inflamasyonunda önemli bir rolü olduğu anlaşılmıştır. Bir viral solunum yolu hastalığı olan KOVID-19’da aşırı inflamasyon, platelet aktivasyonu, endotel disfonksiyonu ve staz ile seyrettiğinden dolayı VTE gelişmesinde rol oynaması muhtemeldir. VTE riski fazla olan KOVID-19 olgularında aspartat aminotransferaz, alanin aminotransferaz ve C reaktif protein (CRP) düzeylerinin bariz olarak arttığı bildirilmiştir. Ayrıca, DVT tespit edilen KOVID-19 olgularda, D-dimer seviyeleri anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. D vitamini eksikliğinin DVT riskini arttırdığını bildiren çalışmalar vardır. KOVID-19 salgını döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlanması gibi önlemler nedeniyle güneş ışığından yararlanmama sonucu D vitamini eksikliği riski artmıştır. Bu nedenle, bu viral zoonotik hastalığa ek olarak salgın nedeniyle uygulanan sosyal önlemler de DVT riskinin artmasına neden olabilir. .Keywords
KOVID-19, Venöz Tromboembolizm, Derin Ven Trombozu

Abstract

Coronaviruses were considered as small pathogens that caused mild cold until the 21st century. However, in the 21st century, three worrying outbreaks caused by coronaviruses occurred. These are severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV) outbreak, Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) outbreak and severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) outbreak. The SARS-CoV-2 epidemic, which started in Wuhan, China in December 2019, spread rapidly throughout China and the world. For this reason, on March 11, 2020, the World Health Organization declared the SARS-CoV-2 outbreak as a pandemic and named the disease caused by this virus as COVID-19. Nowadays, the family of coronavirus is considered as a large and important group of viruses that mostly affect people through transmission. Venous thromboembolism (VTE) is a fatal but treatable disease. Deep vein thrombosis (DVT), which develops in the lower extremity deep veins, can lead to pulmonary embolism. Today, DVT and pulmonary embolism are known by the common name of VTE. It has recently been found to play an important role of inflammation in the development of VTE. COVID-19, a viral respiratory disease, is likely to play a role in the development of VTE as it is characterized by excessive inflammation, platelet activation, endothelial dysfunction and stasis. It has been reported that aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase and C reactive protein (CRP) levels increased significantly in COVID-19 cases with high VTE risk. In addition, D-dimer levels were significantly higher in COVID-19 cases with DVT detected. There have been studies reporting that vitamin D deficiency increases the risk of DVT. Due to measures such as lockdown imposed during the COVID-19 pandemic period, the risk of vitamin D deficiency increases as a result of not taking advantage of sunlight. Therefore, even measures implemented due to this viral zoonotic disease can increase the risk of DVT.Keywords
COVID-19, Venous Thromboembolism, Deep Vein Thrombosis.

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri