ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde Sağlık Profesyonellerinin Yeni Tedavi Yöntemlerini Kullanma Eğilimlerinin İncelenmesi (Özel Hastane Örneği)

Yaşadığımız çağda, bilgi ve teknoloji alanındaki yenilikler gerek üretim gerekse hizmet sektöründe insanların hayatını kolaylaştıran ve hayat kalitesinin artırılmasına katkı sağlayan teknik ve yöntemleri ortaya çıkarmaktadır. Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetleri bünyesinde kullanılan yeni teknik ve yöntemler hem sağlık profesyonellerinin teşhis ve tedavi işlemlerinde kolaylık, yarar ve verimlilik sağlarken, hem de hastalar için daha az maliyet, ağrı, ilaç kullanımı ve riske katlanma yanında tedavi, iyileşme ve normal hayata dönüş süresinin daha kısa olmasına imkan sağlamaktadır. Bu yeniliklerden maksimum verimliliğin elde edilebilmesi için; özellikle uygulayıcıların kullanım konusundaki istekliliği, inancı, tutum ve niyetinin olumlu olması önem arz etmektedir. Bu çalışmada sağlık profesyonellerinin yeni tedavi yöntemlerine yönelik tutum ve davranışları Teknoloji Kabul Modeli çerçevesinde incelenmektedir. Bu amaçla, bir özel hastanede sağlık hizmeti sunmakta olan sağlık profesyonellerine 132 adet anket uygulanarak, elde edilen veriler istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, sağlık profesyonellerinin kullanım kolaylığı, algılanan fayda, davranışsal tutum ve niyet konusunda olumlu görüşe sahip olduğu, bazı sosyo-demografik özellikler açısından gruplar arasında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Kullanım kolaylığının algılanan fayda, davranışsal tutum ve niyet üzerinde, algılanan faydanın davranışsal tutum ve niyet üzerinde ve davranışsal tutumun da niyet üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, algılanan faydanın kullanım kolaylığı ile tutum ve kullanım kolaylığı ile niyet arasında, tutumun ise kullanım kolaylığı ile niyet arasında kısmi aracılık etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Teknoloji Kabul Modeli, Yeni Tedavi Yöntemleri, Hiyerarşik Regresyon, Aracılık Etkisi

References

Advanced Search


Announcements


    Ekim Sayısı!!!

    Sayın akademisyenler, Aralık sayısı için çalışma kabulu devam etmektedir.    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri