ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Adjustable Ve Connectıcut İntruzyon Arklarıyla Class II Dıvızyon 2 Tedavilerinin Karşılaştırılması

Giriş: Bu çalışmanın amacı, Adjustable intrüzyon arkı (AIA) ve Connecticut intrüzyon arkı (CIA) ile yapılan Sınıf II bölüm 2 tedavilerin sonuçlarını karşılaştırmaktır.Yöntem: Bu çalışmaya 24 birey dahil edildi. AIA grubunda 12 ve CIA grubunda 12 hasta vardı. Ölçümler tedavi öncesi (T1) ve tedavi sonrası (T2) lateral sefalometrik röntgen filmlerinden elde edildi. Grup içi karşılaştırmalarda, normal dağılım göstermeyen veriler için Wilcoxon Signed testi kullanılırken normal dağılım gösteren veriler için paired t-testi kullanıldı. Gruplar arası karşılaştırmalarda, ortalama tedavi değişiklikleri normal dağılım gösteren veriler için independent t-testi kullanılarak ve normal dağılım göstermeyen veriler için Mann-Whitney U-testi kullanılarak yapıldı. Bulgular: AIA ve CIA gruplarında, T1 ve T2 aşamaları arasında, kesici protruzyonu ve overbite için istatistiksel olarak önemli olan değişiklikler gruplar arasında önemli fark göstermedi. Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre, AIA ve CIA Sınıf II bölüm 2 tedavisinde benzer etkiler oluşturdu.Keywords
Adjustable İntrüzyon Arkı, Connecticut İntrüzyon Arkı, Sınıf II Bölüm 2 Tedavi

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri