ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Fetal Dönemde Fetal Dizin Morfometrik Gelişimi

Amaç: Bu çalışma, femurun distal kısmının, tibianın proksimal kısmının, patella ve insan fetal dizindeki ön ve arka çapraz bağların morfometrik büyüme modellerini incelemeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Bu çalışma 2009 yılında Meram Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'nda yapılmıştır. Fetuslar; Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı ve Dr. Faruk Sükan Kadın Doğum Hastanesi'nden (Konya, Türkiye) alınmıştır. Belirgin malformasyonları olmayan, yaşları 9 ila 37 hafta arasında değişen, kendiliğinden düşen 50 fetüs (24 erkek sağ, 24 erkek sol, 26 kadın sağ ve 26 kadın sol) analiz edilmiştir. Femurun distal kısmının, tibianın proksimal kısmının, patella, ön ve arka çapraz bağların boyutlarının ölçümü yapılmıştır. Tibia'nın proksimal yönü ve femurun distal kısmı için en boy oranının bir karakterizasyonu (medial-lateralden anterior-posterior boyutlara) yapılmıştır. Karşılaştırmaların istatistiksel analizi için Student's T testi kullanılmıştır. Bulgular: Ölçümlerde cinsiyet ve kenar farkı saptanmamıştır (p>0,05) ve erkek ve kadınlar arasında femur en-boy oranında, tibia en-boy oranında fark gözlenmemiştir (p>0,05). Aksine, trimesterler ve tüm parametreler arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.005). Sonuç: Diz eklemi ve bileşenlerinin fetal döneme ilişkin kapsamlı bilgileri, ileriki çalışmalarda kullanılacak olan diz ekleminin bileşenlerinin biyolojik varyasyonunun derecesini ortaya çıkaracaktır. Bu çalışmada elde edilen verilerin, obtetri, perinatoloji, adli tıp ve fetal patoloji bölümlerinde yürütülen bu tür durumların tanı ve tedavilerine ek olarak diz anomalileri, patolojiler ve varyasyonlar ile ilgili yapılacak diğer çalışmalar için yararlı olacağını umuyoruz.Keywords
Diz, İnsan Fetusları, Morfometri, Anatomi

References

Advanced Search


Announcements


    Ekim Sayısı!!!

    Sayın akademisyenler, Aralık sayısı için çalışma kabulu devam etmektedir.    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri