ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Mevsimlik Tarım İşçisi Gebe Kadınların Aile Planlamasına Yönelik Tutumların Belirlenmesi

Giriş: Bu araştırma mevsimlik tarım işçisi gebe kadınların aile planlamasına yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma örneklemini mevsimlik tarım işçisi olarak Şanlıurfa’ya gelen, haziran, temmuz ve ağustos aylarında gebelik takibi için sağlık ocağına başvuru yapan 163 gebe kadından oluşmuştur. Araştırmanın verileri soru formu ve aile planlaması tutum ölçeği ile toplanmıştır. Verileri SPSS 20 paket programında tanımlayıcı istatistik, ilişki testi olarak mann Whitney U testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma katılan gebe kadınların % 55,1’i 19-28 yaşları arasında, % 69,9’u okuryazar olmadığı görülmüştür. Kadınların eşlerin % 8’i okuryazar olmadığı saptanmıştır. Eşlerin % 55,2’si işsiz olduğu ve aile gelirin % 81’6’sının düşük olduğu belirtilmiştir. Kadınların %52,2’sinin 1-6 kez gebe kaldığı, %50,5’inin 1 kere düşük yaptığını ifade etmiştir. 20 yaş ve daha küçük yaşta ilk defa hamile kalan kadın oranı %71,8 ve iki yıldan kısa bir sürede hamile kalma oranı ise % 63,2’dir. Kadınların % 58,9’unun aile planlaması hakkında bilgisi olduğu, en çok bilinen yöntemlerin hap, enjeksiyon, spiral olduğu görülmüştür. Kadınların diğer yöntemleri hemen hemen hiç bilmediği ve geleneksel yöntem olarak geri çekmeyi bilme oranı % 44,2 olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan kadınların ölçekten aldıkları genel puan ortalaması 96.7±11,5’dir. Yaş artıkça ölçekten aldıkları puanların artığı saptanmıştır ( p>0,05). Evlilik yılı artıkça toplumun aile planlamasına ilişkin tutumu ve aile planlaması yöntemlerine ilişkin tutum puanlarını azaldığı ancak doğuma ilişkin tutum puanlarının arttığını saptanmıştır (p>0,05). Aile planlamasına yöntemlerine ilişkin tutum puanının eğitim seviyesi yükseldikçe arttığı belirtilmiştir (p>0,05). Sonuç: Mevsimlik tarım işçisi gebe kadınların aile planlaması yönelik tutumların düşük olduğu ve geleneksel olarak daha çok uygulama yapıldığı belirlenmiştir. Kadınların tutumların yetersiz olduğundan dolayı çok ve sık doğumla sağlığı olumsuz etkilendiği saptanmıştır.Keywords
Mevsimlik Tarım İşçisi Kadın, Gebelik, Aile Planlaması, Kontraseptif Yöntemler

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri