ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Palyatif Bakım Hastalarında Müzik Terapinin Kanser Ağrısı Yönetimine Etkisi: Bir Sistematik Derleme

Amaç: Bu sistematik derleme, palyatif bakım hastalarında müzik terapinin kanser ağrısı yönetimine etkisini değerlendiren çalışmaları incelemek için yapılmıştır. Yöntem: Kanser ağrısı yönetimine ilişkin Türkçe ve İngilizce tam metnine ulaşılabilen araştırmalar sistematik inceleme kapsamına alınmış tam metin olmayan devam eden çalışmalar kapsam dışı bırakılmıştır. Çalışma CINAHL EBSCOhost MEDLINE, ScienceDirect, Ovi, ProQuest, Web of Science ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları tarayarak yürütülmüştür. Çalışmalara ulaşmak için "Kanser Ağrısı", “Kanser Ağrısı Yönetimi", “Müzik Terapi", “Palyatif Bakım” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. 22 araştırma makalesine ulaşılmış, bu çalışmaların 7 tanesinin araştırmaya dâhil edilme kriterlerine uygun olduğu belirlenmiştir. Kanıt düzeylerini belirlemede Cohrane rehber alınmıştır. Bulgular: Sistematik derlemede incelenen 7 çalışmanın 5’i randomize kontrollü çalışma, birinin deneysel çalışma ve birinin ise meta-analiz çalışması olduğu görülmektedir. Tüm çalışma sonuçları incelendiğinde müzik terapinin ağrı şiddetini azaltmada etkili olduğunu göstermektedir. Kanser ağrısını azaltmada müziğin etkisini inceleyen çalışmalarda, her hangi bir advers etkisi bulunmayan, müziğin yaklaşık 20-30 dk süresince dinletilmesinin 1 seans dahi olsa ağrıyı azaltmada etkili olduğu bildirilmektedir. Sonuç: Palyatif bakımda tedavi gören kanser hastalarında fiziksel ve psikolojik iyileşmede müzik girişimlerinin etkisi incelendiğinde müzik uygulamalarının ağrıyı büyük oranda azaltıcı etkisi olduğu, çalışma süresince hiçbir advers etkiye rastlanmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Kanser ağrısı, kanser ağrısı yönetimi, müzik terapi, palyatif bakım.

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri