ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Kanser Hastalarında Ağrı İnançlarının Ağrı Düzeyine Etkisi

Amaç: Bu çalışma kanser hastalarının ağrı inançlarının ağrı düzeyine etkisinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Yöntem: Tanımlayıcı ve korelasyonel tipteki bu çalışma, 3 farklı hastanede onkoloji ve kemoterapi birimleri ile tedavi edilen kanser hastaları (n = 147) ile tamamlandı. Veriler hastalarla yüzyüze görüşülerek Sosyo-demografik Bilgi Formu, Görsel Analog Ölçeği ve Ağrı İnançları Ölçeği kullanılarak toplandı. Tanımlayıcı istatistikler sayı, yüzde ve ortalama olarak verildi. Ağrı düzeyi ile Ağrı İnançları Ölçeği arasındaki ilişkiyi saptamak için korelasyon testi kullanıldı. Bulgular: Hastaların Ağrı İnançları Ölçeği puanları incelendiğinde, hastalığa uyum sağlayanların sağlamayanlara göre daha düşük olduğu görüldü (p =.028). Ayrıca stresli yaşamları olanların olmayanlara göre Ağrı İnanç Ölçeği puanlarının istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu belirlendi (p = 0.025). Hastaların VAS ağrı şiddeti ölçeğinden aldıkları puan ortalamalarının 7.41±2.50 olduğu belirlendi. Ağrı İnançları Ölçeğinden aldıkları toplam puan 4.23±.37'dir. Ağrı inancı ölçeğinin alt ölçeğinde ağrının şiddeti ile organik inançlar arasında pozitif yönde bir korelasyon olduğu belirlendi (r =.179, p˂.05). Sonuç: Kanser hastalarının organik ağrı inançlarının ağrı düzeyi üzerinde etkisi olduğu belirlendi. Kanser hastalarının ağrı inançları hastalığa uyum ve stresli yaşamdan etkilenmektedir. Kanser hastalarının organik ağrı inançlarının ağrı seviyesi üzerinde etkisi vardır. Kanser ağrı yönetiminde tedavi ve hemşirelik bakımını planlarken bireyin ağrı inancı ile ağrı düzeyi arasındaki ilişki göz önüne alınmalıdır.Keywords
Ağrı, ağrı inançları, ağrı şiddeti, kanser hastaları.

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri