ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Kronik Hastalık Hastalarında Perkütan ve Cerrahi Gastrostominin Sonuçları

Amaç: Enteral ve parenteral beslenme için birincil endikasyon, oral alım yetersizliği olan hastaların metabolik gereksinimleri karşılamak ve beslenme desteği sağlanmasıdır. Perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) maliyet etkinliği ve kullanım kolaylığı göz önüne alındığında hastaların çoğunda uzun süreli enteral beslenme gerekliliği halinde altın standart yöntem haline gelmiştir. Fakat günümüzde teknik sebepler veya hastaya bağlı faktörler nedeniyle cerrahi gastrostomi gereken hastalar da mevcuttur. Bu çalışmanın amacı cerrahi gastrostomi ve perkütan endoskopik gastrostomi uygulanılan hastaların demografik özelliklerinin, işlem sonrası komplikasyonları ve takipleri ile ilgili verileri ortaya koymaktır. Metod : Ocak 2018 - Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde enteral beslenme amacıyla Stamm gastrostomi ve perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) yapılan olgular retropektif olarak değerlendirildi. İki grupta yer alan hastalar işlem esnasında veya sonrasında gelişen komplikasyonlar ve mortalite açısından kıyaslandı. Bulgular: Çalışma dahilinde 72 hastaya gastrostomi uygulandı. 72 hastanın 10’u perkütan endoskopik gastrostomi tekniğine uygun değildi, bu hastalara cerrahi gastrostomi uygulandı. Yaş ortalaması 71,3(20-94) idi ve hastaların 35'i (%48,6) erkek, 37’si (%51,4) kadındı. Toplam 18(%25) hastada komplikasyon görülmüş olup, PEG uygulanan hastaların 15(%24.2)’inde, cerrahi gastrostomi uygulanan hastaların 3(%30)’ünde komplikasyon görülmüştür. Perkütan endoskopik gastrostomi ve cerrahi gatrostomi ile ilişkili en sık görülen komplikasyon yüzeyel cerrahi alan enfeksiyonudur. Hastalarda işleme bağlı mortalite saptanmadı. Bir yıllık takip süresinde 38 hasta primer hastalığı nedeniyle öldü. Sonuç: PEG, yatak başında yapılabilmesi, genel anestezi gerektirmemesi, cerrahi yönteme kıyasla daha az invazif olması ve benzer komplkasyon oranlarına sahip olması nedeniyle enteral beslenme için güvenle kullanılabilir.Keywords
Beslenme, Cerrahi Gastrostomi, Endoskopik Gastrostomi

References

Advanced Search


Announcements


    Ekim Sayısı!!!

    Sayın akademisyenler, Aralık sayısı için çalışma kabulu devam etmektedir.    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri