ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Türkiye'de Doğurganlığın En Yüksek Olduğu İlde İnfertil Çiftlerin Kullandıkları Geleneksel Uygulamalar

Giriş: İnfertilite, kültürel, dinsel ve sınıfsal yönleri olan, çiftlerin yaşamını olumsuz etkileyebilen bir durumdur. Türkiye’nin Doğu bölgeleri geleneksel kültürüne bağlı yörelerdir ve doğu kültüründe çocuk sahibi olmak büyük önem taşımaktadır. Bu bölgelerde çocuk sahibi olunması için çok fazla kültürel baskı vardır. Şanlıurfa’da Türkiye’nin Doğu bölgesinde yer alan ve doğurganlık düzeyinin en yüksek olduğu ildir. Dolayısıyla bu durum, bölgede yaşayan çiftlerin, özellikle de kadınların infertilitenin olumsuz sonuçlarını en ağır şekilde yaşanmasına neden olmaktadır. Çiftler nesillerini devam ettirebilmek ve infertilitenin yarattığı olumsuz durumlardan kurtulmak amacıyla yüzyıllardır çareler aramışlardır. Bu nedenle infertil çiftlerin başvurdukları yöntemlerin bilinmesi, zararlı olanların saptanarak uygun müdahaleler planlanması önemlidir. Amaç: Çalışma, Şanlıurfa’da infertil çiftlerin kullandıkları geleneksel uygulamaları, bunları kullanmayı etkileyen faktörleri ve olumsuz sonuçlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte yapılan çalışmanın örneklemini, infertilite polikliniğine başvuran 244 infertil kadın oluşturmuştur. Erkeklere ait bilgiler eşlerinden alınmıştır. Bulgular ve Sonuçlar: Çalışmada, infertil çiftler arasında geleneksel uygulama kullanmanın yaygın olduğu ve bu uygulamaların çoğunlukla kadınlar tarafından kullanıldığı belirlenmiştir. Kadın ve eşin eğitim düzeyi, dil, sosyo-ekonomik durum, sekonder infertilite ve başarısız tıbbi tedavi geleneksel uygulama kullanımını etkileyen en önemli faktörlerdir. Tercih edilen yöntemler genellikle spritüel yönü baskın olan yöntemlerdir. Bu nedenle geleneksel uygulama kullanımına bağlı çiftlerin fiziksel sorun yaşama düzeyleri düşüktür. Ancak kadınların yaklaşık yarısının en az 3 kez geleneksel uygulama kullanmış olması, bu davranışını sürdürmeye devam edeceğini ve pek çok riske açık olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.Keywords
İnfertilite, infertil çift, infertil kadın, geleneksel uygulama.

References

Advanced Search


Announcements


    Ekim Sayısı!!!

    Sayın akademisyenler, Aralık sayısı için çalışma kabulu devam etmektedir.    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri