ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Adölesan Gebelerin Beslenme Durumları İle Yeni Doğan Ağırlığının Değerlendirilmesi

Amaç: Gözlemsel ve kesitsel nitelikte bir izlem çalışması olan bu araştırma, adölesan gebelerin beslenme durumlarının, gebelik süresince ağırlık kazanımlarının belirlenmesi, yeni doğan ağırlığının değerlendirilmesi ve aradaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. Gereç ve Yöntem: Araştırma, XXX’da, bir üniversite hastanesinin kadın doğum polikliniğine başvuran, toplam 32 adölesan gebe (ortalama yaş:18.31±0.8yıl) ve birinci ayına kadar yeni doğanları üzerinde yürütülmüştür. Veriler, anket formuyla toplanmıştır. Gebelerin beslenme durumları, 24 saat hatırlatma yöntemiyle belirlenmiştir. Yeni doğanların boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve baş çevresi ölçümleri hastane kayıtlarından alınarak kaydedilmiştir. Yeni doğanların ağırlık kazanımlarını belirlemek amacıyla, dört hafta süreyle yeni doğan vücut ağırlığı ölçümleri tekrarlanarak kaydedilmiştir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS 20.0 programından yararlanılmıştır. Bulgular: Gebelerin üç trimesterde, enerji ve protein alımlarının yeterli olduğu; demir, kalsiyum, niasin, folik asit, fosfor ve B12 alımlarının yetersiz olduğu saptanmıştır. Gebelerin üç trimester sonunda toplam ağırlık kazanımları, önerilen miktarların alt sınırları içinde yer aldığı belirlenmiştir. Yenidoğanların doğum ağırlığı, doğum boyu ve baş çevresi ve birinci ayın sonundaki toplam ağırlık kazanım miktarı referanslara uygun bulunmuştur. Gebelerin doğum öncesi vücut ağırlığı ile yeni doğanların doğum ağırlığı arasında pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır (p:0.020). Sonuç: Araştırmanın sonucunda, ülkemizde küçük yaşta evliliğin ve adölesan gebeliğin halen görüldüğü ortaya çıkmış ve yurt içi ve yurt dışı literatürle uyumlu sonuçlar elde edilmiştir. Erken yaşta evlilik, adölesanların fiziksel sağlığı, psikolojik gelişimi ve eğitimi açısından birçok dezavantajlar getirmektedir. Bu nedenle; adölesan çağdaki gençler, erken evliliklerin olumsuz sonuçları hakkında bilgilendirilmelidir.Keywords
Adölesan, gebe, beslenme, yenidoğan

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri