ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Gastrointestinal Kanserli Hastalarda Enteral Beslenmenin Etkisi: Literatür İncelemesi

Amaç: Gastrointestinal sistem ağızdan başlayıp anüsle sonlanan tüm organları kapsayan geniş bir bütünü tanımlar. Bilim alanında gelişmeler sayesinde hastalıklara erken tanı konulabilmekte ve tedavilerden yararlanım daha fazla mümkün olmaktadır. Bir diğer yandan insan ömrünün uzamasıyla kanserden sonra sağ kalanların sayısı da artmaktadır. Gastrointestinal sisteme ait kanserler dünyada ve Türkiye’de en sık karşılaşılan kanser türleri arasında yer alırken mortalite oranlarının da yüksek olduğu bildirilmektedir. Enteral beslenme özellikle gastrointestinal sistem kanserli hastalarda mortalite ve morbiditenin engellenmesinde önemlidir. Bu derleme gastrointestinal kanserli hastalarda enteral beslenme ve beslenmeyi etkileyen faktörleri incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntem: “Google Scholar”, “PUBMED”, “Web of Science” veri tabanlarından son 5 yıla (2019-2014) ait “gastrointestinal tract cancer”, “nutrition”, “enteral nutrition”, “gastrointestinal sistem kanser”, “nutrisyon”, “enteral nutrisyon” anahtar sözcükleri yazılarak toplam 36 makaleye ulaşılmıştır. Değerlendirme sonunda İngilizce ve Türkçe 10 makalenin tam metnine ulaşılmıştır. Bulgular ve Sonuç: İncelenen literatürler sonucunda ileri evre gastrointestinal sistem kanser hastalarında enteral nutrisyonun etkinliği bağırsak motilitesinin arttırılmasında, hastane yatış süresinin azaltılmasında, beden kitle indeksinin korunmasında yararlı olduğu görülse de geniş örneklem grubunda, nutrisyon ürünün özelliği ve nutrisyon zamanının belirlenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.Keywords
Enteral beslenme, beslenme, palyatif bakım, gastrointestinal kanser, kanserde beslenme.

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri