ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Üniversite öğrencilerinde Triptofan Tüketimi ile obezite ilişkisinin değerlendirilmesi

Amaç: Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinde triptofan tüketim düzeyinin belirlenmesi ve obezite ile ilişkisinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Kolerasyon tipindeki bu çalışma, gönüllülük esasına dayanmakta olup İstanbul Aydın Üniversitesinde okuyan 433 erkek, 567 kız olmak üzere toplam 1000 lisans öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Öğrencilerin triptofan içeren besinleri tüketim sıklığına göre günlük triptofan alımları saptanmış, vücut ağırlığı, boy uzunluğu, bel çevresi ölçümleri alınmıştır. Elde edilen veriler uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak SPSS 22.0 programı ile analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %56,7’si kız, %43,3’ü erkektir. Yaş ortalamaları 21.02±1.99 yıl olan öğrencilerin Beden Kütle İndeksi (BKİ)’ne göre %17,5’i zayıf, %33,8’i normal, %40,5’u hafif şişman ve %8,2’si obezdir. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre BKİ değerleri karşılaştırıldığında, obezite kızlarda erkeklere göre daha sık görülmektedir (p<0.05). Öğrencilerin günlük ortalama triptofan tüketimi incelendiğinde; ortalama triptofan miktari erkeklerde 321,62±30,33 mg, kızlarda 323,41±60,49 mg’dır. Öğrencilerin triptofan tüketim miktarları ile BKİ değerleri incelendiğinde aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. (p>0.05) Triptofan tüketim miktarı ile boy uzunluğu, yaş, bel çevresi ve BKİ arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0,05). Sonuç: Üniversite öğrencileri yüksek miktarlarda triptofan tüketmekte olup, triptofan tüketiminin BKİ üzerine bir ilişkisi saptanmamış olup, daha kapsamlı çalışmalalra gereksinim vardır.Keywords
BKİ, Triptofan tüketimi, Üniversite öğrencileri, Obezite

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri