ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Hemşirelerin Sağlık Bakım Uygulamalarında Etik İlkelere Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

Amaç: Araştırma hemşirelerin etik ilkelere yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla metodolojik ve tanımlayıcı olarak yapıldı. Materyal ve Metot: İstanbul ilinde yer alan 7 eğitim ve araştırma hastanesi ve 4 özel hastanede çalışan 653 hemşire ile gerçekleştirildi. Veri toplama aracı olarak ‘’Bilgi Formu’’ ve ‘’Etik İlkeler Tutum Ölçeği (EİTÖ)’’ kullanıldı. Bulgular: EİTÖ genel puanı (65.33±12.02), ölçeğin boyut puanları ise adalet boyutu (13.54±3.83), zarar vermeme boyutu (7.42±2.25), dürüstlük boyutu (14.15±3.56), özerkliğe saygı boyutu (14.99±3.97), yarar sağlama boyutu (8.65±2.76), gizlilik-sır saklama boyutu (15.076±5.219) olarak bulundu. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.85 olarak hesaplandı. Sonuç: Etik İlkeler Tutum Ölçeği' nin geçerlik ve güvenilirliği oldukça yüksek, hemşirelerin etik ilkelere yönelik tutumlarını belirlemede yeterli bir ölçme aracı olduğu belirlendi. Mesleğinde uzun yıllar çalışan, lisansüstü ve lisans mezunu, yaşları 38 ve üzeri, çocuk sahibi olan, mesleğini ve çalıştığı birimi kendi isteği ile seçen ve mesleğini severek yapan hemşirelerin EİTÖ puanlarının daha düşük olduğu görüldü ve istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05).Keywords
Anahtar Kelimeler: Hemşire; Etik; Etik İlkeler Tutum Ölçeği; Hastane

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri