ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Şizofreni ve Bipolar Bozukluk Hastalarında Vitamin B12 ve Folik Asit Düzeylerinin İncelenmesi

Amaç: Bu çalışmada şizofreni ve bipolar bozukluk hastalarında vitamin B12 ve folik asit düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: Kesitsel tipte dizayn edilen araştırmanın örneklemini bir psikiyatri kliniğine yatırılmış 147’si şizofreni, 222’si bipolar bozukluk tanısı almış toplam 369 hasta oluşturmaktadır. Laboratuvar bulguları ve hastaların bilgileri, hastane bilgi sistemi üzerinden geriye dönük olarak incelenmiştir. Bulgular: Vitamin B12 düzeyleri incelendiğinde şizofrenili hastaların vitamin B12(308,01±138,31 pg /mL) düzeyleri ile bipolar bozukluğu olan hastaların(344,20±141,62 pg /mL) düzeyleri arasında anlamlı fark bulunmuştur (p= 0,01).Her iki tanı grubunda folik asit düzeyleri arasında ise anlamlı fark bulunmamıştır. Bipolar bozukluğu olan kadınların vitamin B12 değerleri(339,34±125,93pg/mL) şizofreni tanılı kadınlara (293, 08±114, 38pg/mL) gore anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p=0,003). Sonuç: Şizofreni hasta grubunun vitamin B12 düzeyi bipolar bozukluk grubuna gore anlamlı olarak düşük bulunmuştur. Folik asit ve vitamin B12’nin şizofreni ve bipolar bozukluklardaki rollerinin tam olarak ortaya konulabilmesi için bu alanda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.Keywords
bipolar bozukluk, folik asit, şizofreni, vitamin B12.

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri