ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Epilepsili Gebe ve Gebe Olmayan Kadınların Yaşam Kalitesi ve Evlilik Uyumunun Karşılaştırılması

Amaç: Epilepside, gebelik süresince eşlerin birbiriyle uyumu yaşam kalitelerinde ve gebeliğin sağlıklı geçirilmesinde önemli olabilir. Bu nedenlerle çalışmada epilepsili gebe olan (PWE) ve olmayan (NPWE) kadın hastaların yaşam kalitesi ve evlilik uyumlarının karşılaştırılması amaçlandı. Yöntem: Bu kesitsel çalışma Ekim 2016-2017 tarihleri arasında 2 hastanenin kliniklerinde epilepsi tanısıyla takip edilen hastalarla gerçekleştirildi. Sosyodemografik özellikleri belirlemek için tanılama formu, hastalık özelliklerini sorgulayan form, epilepsili hastalarda yaşam kalitesi ölçeği ve evlilik uyum ölçeği uygulandı. Bulgular: 93 NPWE ve 31 PWE kişiye ulaşıldı. Hastalık özelliklerine bakıldığında çoğunluğunun fokal epilepsi, AEI kullandığı ve ilaçlarını düzenli aldıkları anlaşıldı. Çoğunluğu gebe kalmadan önce doğum kontrol yöntemi kullanmadığını, hastalığının bebeğine bakmasına engel olmayacağını bildirmiştir. Ancak tamamı doğum yaptıktan sonra yanında birisinin kalmasını istemektedir. PWE’lerin yaşam kalitesi ve evlilik uyumu NPWE’lere göre daha yüksektir (p<0.05). Yapılan regresyon analizinde PWE’s evlilik süresi uzadıkça evlilik uyumları azalmaktadır (ß= - 0.739; R2=0.413). Ancak NPWE’li kadınların evlilik süresi ile evlilik uyumu arasında ilişki bulunmadı (F=3.633, p=0.060 >0.05). Her iki grupta evlilik uyumunun artması yaşam kalitesini arttırmaktadır (PWE’s ß=0.299, R2=0.309; NPWE’s (ß=2.735, R2=0.139). Sonuç: Bu çalışmayla epilepsili kadınlarda evlilik uyumu ve desteğinin yaşam kalitesinin arttırılmasında etkili olduğu saptandı.Keywords
Yaşam kalitesi, evlilik uyumu, epilepsi, gebelik.

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri