ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Postural Taşikardi Sendromu Hastalarında Kalp Hızı Değişkenliğinin Değerlendirilmesi

Amaç: Postural taşikardi sendromu (POTS) disotonomi ile ilişkili bir hastalıktır. Kalpteki sempatik-parasemptaik dengenin bozulması patofizyolojisinde yer alabilir. Bu çalışmadaki amaç ambulatuar ritm monitorizasyonunda ölçülen ortalama kalp hızı ve kalp hızı değişkenliğinin spektral parametrelerinin POTS hastalarında bu dengenin hangi tarafa bozulduğunu değerlendirmektir. Hastalar ve Yöntem: 2014 ile ocak 2018 yılları arası eğik masa testi (EMT) yapılan kronik hastalığı bulunmayan ve negatif EMT test sonucu olan 193 hasta çalışmaya dahil edildi. POTS tanısı 70°'lik eğimli EMT testinin ilk 10 dakikalık süreç içerisinde supin pozisyon kalp atışında dakikada 30 atım artış olması olarak tanımlandı. Hastalar POTS olan (n=27) ve olmayan (n=166) olarak iki gruba ayrıldı. Bulgular: Toplam 193 negatif EMT hastasının 27 (13.9%)’sinde POTS tespit edildi. Kalp hızı değişkenliğinin spektral parametrelerinden SDNN, SDANN, rMSSD, pNN50 değerleri gruplar arasında farklılık göstermedi. Sadece ortalama kalp hızı POTS olan ve olmayanlarda istatistiksel farklılık gösterdi (83 vs 75 atım/dk, p=0.024). POTS için tek bağımsız predictor ortalama kalp hızının 75 atım/dk üzerinde olması idi [OR: 4.608 (1.447-14.705), p=0.01]. Sonuç: Yapısal kalp veya kronik hastalığı bulunmayan semptomlarıyla POTS düşünülen bireylerde 24 saat ambulatuar ritm monitorizasyonu ile ortalama kalp hızının değerlendirilmesi önemli bir parametre olabilir.Keywords
Postural taşikardi sendromu, kalp hızı değişkenliği, ritim monitorizasyonu

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri