ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Evaluation of the Effectiveness of Hand Hygiene and Nutrition Training for Semi-Urban and Rural Primary School Students in Haliliye District of Şanliurfa

ÖZET Amaç: Araştırma, Şanlıurfa Haliliye İlçesi’nde 12 ilköğretim okulunda 3. sınıf öğrencilerine yönelik beslenme ve el hijyeni eğitimlerinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma müdahale tipindedir. Aralık 2018-Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırma evrenini Şanlıurfa Haliliye ilçesine bağlı 113 okuldaki 10165 3. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi, 12 ilkokulda eğitime devam eden 1206 öğrenciden oluşmuştur. Bulgular: El hijyeni eğitiminde kontrol grubunun puan ortalaması 6,2±2,1 iken, müdahale grubunun puan ortalaması 10,4±1,8, beslenme eğitiminde kontrol grubunun puan ortalaması 2,9±0,6 iken müdahale grubunun puan ortalaması 3,3±0,4 dür. Her iki eğitim modülünde de müdahale gruplarında anlamlı bir artış saptanmıştır (p<0,05). Hijyen eğitiminde kontrol ve müdahale grubu puanları yarı kentsel bölgede 6,3±2,1 ve 10,6±1,8, kırsal bölgede ise 5,8±2,0 ve 10,1±1,7'dir. Beslenme eğitiminde kontrol ve müdahale grubu puanları yarı kentsel bölgede 2,9±0,6 ve 3,4±0,6, kırsal bölgede ise 2,9±0,6 ve 3,4±0,7 'dir. Her iki eğitimde de bölgeler arasında müdahale grubundaki artış anlamlı bulunmuştur(P<0,05). Sonuç: El hijyeni ve sağlıklı beslenme eğitimleri öğrencilerin bilgi ve becerilerini arttırmıştır. Verilen eğitim konularının içeriğinin öğrencilerin yaşları ile uyumlu olması, öğrencilerin eğitimlere aktif katılımının sağlanması, eğitimleri konunun uzmanı sağlık profesyonellerinin vermesi nedeniyle eğitimlerin başarılı olduğu düşünülmektedir. Başarılı sağlık eğitimi için okul ve sağlık kurumu işbirliği sağlanmalıdır.Keywords
Sağlık eğitimi, okul, el hijyeni, beslenme

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri