ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Diyabetik Nefropati Modeli Oluşturulmuş Sıçanlarda Bongardia Chrysogonum’un Etkisinin İncelenmesi

Diyabetik nefropati, sıklığı giderek artmakta olup son dönem böbrek yetmezliğinin en önemli nedenlerinden biridir. Bu çalışmada, streptozotosin (STZ) ile indüklenerek oluşturulan diyabetik sıçan modelinde, diyabetik nefropati oluşturularak böbrekler üzerinde Bongardia chrysogonum’un etkisi incelendi. Çalışmada Wistar Albino cinsi 40 adet erişkin erkek sıçan kullanıldı. Sıçanlar; kontrol grubu (K), B. chrysogonum verilen grup (B), diyabet oluşturulmuş grup (DM) ve diyabet oluşturulduktan sonra tedavi amaçlı B. chrysogonum verilmiş grup (DMB) olmak üzere 4 gruba ayrıldı. DM ve DMB gruplara intravenöz olarak 45 mg/kg STZ verildi. Bir gün sonra sıçanların glikometre ile kan şeker düzeylerine bakılarak 300 mg/dl üzeri değerler diyabet kabul edildi. B ve DMB gruplarına 5 hafta boyunca her gün 3 gram tartılarak hazırlanan B. chrysogonum infüzyonu gavaj ile verildi. Her hafta ağırlıkları ve kan şeker düzeyleri ölçülerek kaydedildi. 5 haftanın sonunda DMB grubunun DM grubuna kıyasla kan şeker düzeyinin istatistiksel olarak anlamlı ölçüde düştüğü gözlendi. Daha sonra sıçanlar derin anestezi altında sakrifiye edilerek böbrekleri alındı. Histopatolojik inceleme sonucunda DM grubunun böbreklerinde glomerül bazal membran kalınlaşması, mezengiyal hücre artışı gözlemlendi. DMB grubu sıçanların böbrekleri ile K grubunun böbreklerinde benzer histopatolojik bulgular olduğu görüldü, Periyodik asit Schiff ve retiküler boyama ile bu sonuçlar desteklendi. Bu çalışma sonucunda, B. chrysogonum’un diyabet sonrası kan şeker düzeyini düşürdüğü ve oluşan böbrek hasarlarını azalttığı gözlemlendi. B. chrysogonum, diyabetik sıçanlarda kan şekerini düzenlemesi ve yaygın olarak ortaya çıkan sekonder hasarlanmalara etkisinin hangi mekanizma üzerinde olduğu detaylı olarak araştırılmalıdır.Keywords
Diyabetes Mellitus, Diyabetik Nefropati, Bongardia chrysogonum

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri