ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Kadınlarda Ağırlık Döngüsünün Beslenme Durumu Ve Tip 2 Diyabet Gelişim Riskine Etkisinin Değerlendirilmesi

Amaç: Bu çalışmada kadınlarda ağırlık döngüsünün beslenme durumu ve Tip 2 diyabet (T2DM) gelişim riskine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Metot: Araştırma Kasım 2018-Mayıs 2019 tarihleri arasında Özel bir Tıp Merkezinin Beslenme Diyet Bölümü’ne başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden 18-65 yaş arası 80 kadın ile yürütülmüştür. Katılımcılara anket formu uygulanmış, antropometrik ölçümleri ve biyokimyasal kan parametreleri değerlendirilmiştir. T2DM riskini belirlemek için Fin Diyabet Risk Skoru (FİNDRİSK) kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya dahil edilen 80 kadının 55’i (%68.8) ağırlık döngüsüne girerken, 25’i (%31.2) ağırlık döngüsüne girmemiştir. Gruplar arasında vücut ağırlığı, beden kütle indeksi, bel çevresi, vücut yağ kütlesi ve HOMA-IR değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). Ağırlık döngüsüne giren kadınların günlük diyetlerinde aldıkları toplam enerji, protein yağ, kolesterol, omega-6 yağ asitleri miktarı ağırlık döngüsüne girmeyenlere göre daha yüksek iken, karbonhidrat ve omega-3 yağ asitleri alımının daha düşük olduğu görülmüştür (p>0.05). Gruplar arasında FİNDRİSK skoru açısından anlamlı bir fark saptanamamıştır (p>0.05). Sonuç: Ağırlık döngüsü günümüzde özellikle kadınlar arasında sık görülmektedir ve bu durum ilerleyen yıllarda kişilerin kronik hastalık riskini arttıran önemli bir risk faktörüdür. Bu çalışmanın.süresi ve örneklem.sayısı.sınırlı olmasına karşın, elde.edilen veriler. ağırlık döngüsünün sağlık üzerindeki etkilerini vurgular niteliktedir.Keywords
Ağırlık döngüsü, Fin Diyabet Risk Skoru, Tip 2 diyabet riski

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri