ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İlköğretim Öğrencilerinde Obezite Farkındalığının Kan Basıncı ve Beden Kütle İndeksi Üzerine Etkisi

Amaç: Bu çalışma, İlköğretim öğrencilerinde obezite farkındalığının kan basıncı ve beden kütle indeksi üzerine etkisini incelemeyi amaçlamıştır. Yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırma, Türkiye'nin Batı Anadolu bölgesinde yer alan ilköğretim okullarında toplam 633 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, Sosyo-demografik Veri Toplama Formu ve Obezite Farkındalık Ölçeği (OAS) kullanılarak toplanmıştır. Çalışma verilerinin analizinde Spearman Korelasyon Analizi, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis ve Bonferroni testleri kullanıldı. Bulgular: Öğrencilerin %12.6'sı fazla kilolu, %11.8'i obez, %9.8'i evre-1, %2.1'i evre-2 hipertansiyona sahiptir. Öğrencilerin obezite farkındalık ölçeği toplam puan ortalaması 20.36 ve orta düzeyde obezite farkındalığı olup, tansiyon ile obezite farkındalığı ve alt boyutları arasında istatistiksel olarak fark bulunmamıştır (p>0.05). BMI ile obezite farkındalık ölçeğinin fiziksel aktivite alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Kadın olmak, babanın lisans mezunu olması, annenin lise mezunu olması, düzenli spor yapan ve evde kahvaltı yapanların obezite farkındalıkları daha yüksek bulunmuştur. Obezite farkındalığının kan basıncına etkisi yokken; BMI ile obezite farkındalık ölçeğinin fiziksel aktivite alt boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.Keywords
Obezite farkındalığı, BMI, Kan Basıncı, Hemşirelik

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri