ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Onkoloji Alanında Yapay Zeka Yöntemleri

Yapay zeka, son on yılda kanser de dahil olmak üzere çeşitli tıbbi sorunların çözümüne önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Yapay zeka kanser araştırmalarının çeşitli alanlarında giderek daha fazla uygulanmaktadır. Günümüzde yapay zeka metotları hekimlere karar verme, yöneticilere daha etkili hizmet sunmak ve maliyetleri en aza indirme, sağlık çalışanlarının iş yükünü azaltma ve hasta açısından doğruluğu yüksek hata oranı en az olan tedaviyi alma noktasında önemli ayrıcalıklar kazandırmaktadır. Bu derleme, iki kategoride değerlendirilebilir. Birincisi onkoloji alanında sık görülen hastalıklar ve günümüzde yapay zekanın onkoloji alanında kullanımı örneklerle desteklenmiştir. İkinci kategoride ise literatür özet tablosu içerisinde onkoloji alanında yapılan güncel 23 çalışma; yapay zeka yöntemleri açısından kategorilere ayrılmış ve doğruluk oranları sunulmuştur. Hızla gelişen yapay zeka teknolojisinin yakın gelecekte kanser alanında büyük bir etkiye sahip olmaya devam edeceği düşünülmektedir. Sonuç olarak, hekimlerin ve araştırmacıların sağlık hizmetlerindeki dijitalleşen yeni çağa ayak uydurmasının multidisipliner çalışma ve eğitim müfredatlarına yapay zeka eğitim kurslarını dahil etmeleri, yapay zeka tabanlı klinik karar destek sistemlerinin kullanımının yaygınlaşması ile kişiselleştirilmiş tıp, tanı ve tedavi aşamasında zaman kazanılması, hata oranının azaltılması, hasta ve çalışan memnuniyet ile hem maliyet etkin hem de kaliteli hizmet sunumu açısından önemli bir avantaj sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords
Yapay Zeka, Sağlık, Onkoloji

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri