ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Bebek Bakımına İlişkin Geleneksel Uygulamalar: Doğu ve Batı’da Farklı Mıdır?

ÖZET Amaç: Bu araştırmada, bebek bakımına ilişkin geleneksel uygulamalar açısından Türkiye’nin Doğu ve Batı bölgeleri arasında fark olup olmadığının araştırılması amaçlandı. Yöntem: Araştırma verileri çalışmaya katılmaya gönüllü 263 katılımcıya yüz yüze görüşme tekniği ile 62 sorudan oluşan bir soru formu uygulanarak toplandı. Bulgular: Doğu ve Batı bölgesinde yaşama durumuna göre annelerin bazı geleneksel uygulamaları arasında istatistiksel anlamlılık olduğu belirlendi (p<0.05). Bu uygulamalardan: bebeği tuzlama, bebeğin ilk banyosu için göbek bağının düşmesini bekleme, yarı kırk olmadan bebeği dışarı çıkarma gibi uygulamalar Batı bölgesinde daha fazla uygulanırken; emzirme öncesi ve sonrası bebeğe yiyecek-içecek verme, bebekle birlikte yirmi-kırk banyosu yapma, bebeğin yirmi-kırk banyo suyuna bir şeyler koyma, bebeğin göbek bağının erken düşmesi için ve düşen göbek bağına bir şeyler yapma, bebeğin sarılık olmaması için ve sarılık olması durumunda evde bir şeyler yapma, bebeği kundaklama, bebeğin zeki/ güzel huylu olması/ sürekli ağlamaması için ayrıca bebek ishal ve pamukçuk olduğunda evde bir şeyler yapma gibi uygulamaların ise Doğu bölgesinde daha fazla uygulandığı saptandı. Annelerin Doğu veya Batı’da yaşama durumuna göre; bebeğini emzirmek için 3 ezan vakti bekleme, kolostrumu verme, adını koyma, bebek hastalanınca ilk götürdüğü yer ve ateşlendiğinde evde yaptığı uygulamalar, pişik oluştuğunda pişik kremi dışında birşey kullanma ve bebeğini nazardan korunmak için uygulamaları arasında ise istatistiksel bir anlamlılık saptanmadı (p>0.05). Sonuç: Araştırma sonucunda, ülkemizde Doğu ve Batı’da bebek bakımına ilişkin geleneksel uygulamaların farklı olduğu belirlendi. Ayrıca bebek bakımında Doğu’da yaşayan anneler tarafından bebek sağlığına zararlı ve daha fazla geleneksel yöntemler uygulandığı saptandı.Keywords
Anahtar Kelimeler: Geleneksel uygulamalar, Bebek bakımı, Doğu-Batı farkı

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri