ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Akupresur Uygulamasının Menopozal Semptomlar Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma

Menopoz, kadınların üreme çağından, over fonksiyonlarındaki gerilemeye bağlı üreme yeteneğinin kaybolduğu çağa geçtiği bir yaşam dönemidir. Bu çalışma, akupresurun menopoz semptomları üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla son test kontrol gruplu deneysel bir randomize çalışmadır. Araştırma, Eylül 2019-Şubat 2020 tarihleri arasında herhangi bir nedenle aile sağlığı merkezine başvuran 108 kadın ile gerçekleştirildi. Çalışmada veriler, Katılımcı Bilgi Formu ve Menopoz Semptomları Değerlendirme Ölçeği (MSDÖ) kullanılarak toplandı. Akupresur grubundaki kadınlara haftada iki defa olacak şekilde 8 hafta süresince toplam 16 defa akupresur uygulaması yapıldı. Kontrol grubundaki kadınlara araştırma süresince herhangi bir girişim uygulanmadı. Araştırmada girişim sonrası akupresur grubundaki kadınların MSDÖ puan ortalamalarının kontrol grubuna göre daha düşük olduğu ve bu durumun istatiksel olarak da anlamlı olduğu saptandı (p<0.05). Araştırmada akupresurun menopoz semptomlarının şiddetini azaltmada etkili olduğu bulundu.Keywords
Akupresur, menopozal semptomlar, hemşirelik, kadın sağlığı

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri