ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Pandemi Sırasında Hemşirelik Öğrencilerinde Belirsizliğe Tahammüsüzlüğün İşsizlik Kaygı Üzerine Etkisi: Psikolojik Sağlamlığın Rolü

Bu araştırma, belirsizliğe tahammülsüzlüğün işsizlik kaygısı üzerindeki etkisinde psikolojik sağlamlığın aracılık rolünü, özellikle hemşirelik, sağlık bilimlerinin diğer bölümleri ve sosyal bilimler açısından değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Tanımlayıcı/kesitsel tipte olan bu araştırmanın verileri, Ekim-Aralık 2020 tarihleri arasında çevrimiçi oluşturulan bir anket linki üzerinden toplanmıştır. Araştırmaya toplam 634 öğrenci katılmıştır. Veriler SmartPLS SEM yazılımı ile analiz edilmiştir. Tanımlayıcı istatistiksel analizler, doğrulayıcı faktör analizleri, yapısal eşitlik modellemesi, aracılık ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Belirsizliğe tahammülsüzlük ile işsizlik kaygısı arasında pozitif ve anlamlı ilişki, bu iki değişken ile psikolojik sağlamlık arasında negatif ve anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Üniversite öğrencileri öğrenim gördükleri bölümler açısından incelenmiş olup; hemşirelik öğrencilerinde psikolojik sağlamlığın işsizlik kaygısı üzerindeki olumlu etkisi diğer sağlık bilimleri bölümleri ve sosyal bilimler öğrencilerine göre daha yüksek bulunmuştur. Psikolojik sağlamlık, belirsizliğe tahammülsüzlük ve işsizlik kaygısı gibi kaygıyla ilgili sorunları yönetmek için önemli görünmektedir. Eğitim içeriğinin hemşirelik öğrencilerinin yanı sıra diğer öğrencilerin de psikolojik sağlamlıklarını artıracak şekilde oluşturulması gerektiği düşünülebilir.Keywords
belirsizliğe tahammülsüzlük, işsizlik kaygısı, psikolojik dayanıklılık, hemşirelik öğrencileri, lisans öğrencileri, COVID-19

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri