ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ENDOSKOPIK RETROGRAD KOLANJIOPANKREATIKOGRAFI DENEYIMLERIMIZ: TEK MERKEZ, 688 HASTA

Özet Giriş ve Amaç: Başarılı ERCP, majör duodenal papilla (Vater papilla) yoluyla ortak safra kanalı ve/veya ana pankreatik kanalın derin kanülasyonunu gerektirir. Seçici biliyer kanülasyon vakalarında komplikasyonlar bildirilmektedir ancak bu, deneyimli ellerde azalmaktadır. Bu konunun amacı, hasta için minimum risk altında başarılı kanülasyon ve sfinkterotominin nasıl elde edileceğine dair kliniğimizdeki uygulamaları ve sonuçlarını değerlendirmektir. Yöntemler: 6 yıllık bir süreçte (2015-2021) kliniğimiz endoskopi ünitesinde ERCP uygulanan 688 hastanın sonuçları değerlendirilmektedir. Hastalara ait demografik bulguları, ko-morbiditeleri, işlem süreleri, periampüller divertikül varlığı, zor kanülasyon oranı, stent kullanımı, komplikasyon oranı ve başarılı kanülasyon oranları değerlendirildi. Bulgular: Hastaların 58.5%’i kadındı. Hastaların 44.6%’sında kalp hastalıkları, 11.5%’inde böbrek hastalıkları, 14.9%’unda akciğer hastalıkları, 7.8%’inde santral sinir sistemi hastalıkları ve 2.1%’inde malignite saptandı. Ortak safra kanal çapı 12.98 ± 3.44 mm olup, ortalama taş büyüklüğü 8.70 ± 4.50 mm dir. Hastaların 110 tanesinde (15.9%) periampüller divertikül mevcut olup, hastaların 48.0%’inde taşlı safra kesesi mevcut idi. 77.9%’unda selektif kanülasyon, 18.2%’sinde pre-cut sfinkterotomi uygulandı. 12.1% hastada periampüller malignite saptanmış olup, 22.1% hastaya stent uygulandı. 3.1% hastada başarısız olundu. 4 hastada (0.6%) acil laparotomi uygulandı. Toplam 58 hastada (8.5%) kanama, beş hastada (0.8%) perforasyon, 25 hastada (4.0%) pankreatit ve altı hastada (1.0%) mortalite saptandı. Sonuçlar: Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi, etkin bir tanı ve tedavi aracı olmakla beraber ciddi komplikasyonlara yol açabilir. ERCP endikasyonu doğru konulmalı, işlemler tecrübeli kişilerce yapılmalıdır. Tecrübeli ellerde, anatomik varyasyonlar ve zor taşlar olsa bile başarı oranı yüksektir.Keywords
Anahtar kelimeler: Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP), Kanülasyon, Pre-cut, Pankreatit.

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri