ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRK FETUSLARIN YÜZÜNÜN ANTROPOMETRİK ANALİZİ
Amaç: Bu çalışmanın amacı, anatomik diseksiyon yardımıyla 1., 2. ve 3. trimester dönemlerde olan fetüs yüzlerinin gelişimiyle ilgili morfometrik değerleri elde etmek ve komşu yapılar ile varyasyonları hakkında detaylı bilgi toplamaktır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, herhangi bir gözlenebilen konjenital malformasyonu veya annede riskli gebelik öyküsü olmayan spontan abortlu 97 fetüs (49 erkek, 48 kadın) (11 birinci trimester, 63 ikinci trimester ve 24 üçüncü trimester) üzerinde yapıldı. Fetüsler, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı ve Dr. Faruk Sükan Doğumevi'nden (Konya, Türkiye) alındı. 97 gönüllü üzerinde on üç doğrudan yüze ait antropometrik ölçümler yapıldı. Elde edilen veriler önceki çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırıldı. Bulgular: Parametrelerin gebelik haftalarına ve trimesterlere göre ortalamaları ve standart sapmaları hesaplandı. Tüm parametreler ile gebelik yaşı arasında anlamlı ilişkiler gözlendi (p<0.05). Ayrıca ölçüm parametreleri cinsiyetler arasında anlamlı farklılıklara sahip bulundu (p<0.05). En-gn, sn-gn, sa-sba ve ex-en dışındaki tüm ölçümlerin erkek fetüslerde kız fetüslere göre daha yüksek olduğu belirlendi. Sonuç: Fetal döneme ilişkin yüz parametrelerinin bilgisi sayesinde yüz parametrelerinin biyolojik varyasyonlarının kapsamı ileride yapılacak çalışmalarda kullanılabilir. Bu çalışmada elde edilen verilerin anatomi, patolojik anatomi (feto patoloji), adli tıp, tıbbi görüntüleme, kadın doğum ve pediatri alanlarında yürütülen çalışmalarda tanı ve tedavilerin yanı sıra yüz anomalileri, patolojileri ve varyasyonları ile ilgili diğer çalışmalara yardımcı olması beklenmektedir.

Keywords
Yüz, gelişim, morfometri, fetüs.

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri