ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PERİFERİK ARTER HASTALIĞINDA İNFLAMASYON MARKERLARI VE MAGNEZYUM/FOSFAT ORANI İLE ENDOTEL FONKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖZET AMAÇ: Çalışmamızda periferik arter hastalığı olan hastalarda nötrofil/lenfosit, monosit/yüksek yoğunluklu lipoprotein ve magnezyum/fosfat oranları ile endotel fonksiyonları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. HASTALAR VE YÖNTEM: Bu çalışmaya periferik arter hastalığı ile takip edilen 60 hasta dahil edildi. Hastaların endotel fonksiyonları akım aracılı vazodilatasyon testi ile değerlendirildi. Magnezyum/fosfat, nötrofil/lenfosit, monosit/ yüksek yoğunluklu lipoprotein oranları ile akım aracılı vazodilatasyon yüzdelik değişimi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi için Pearson korelasyon analizi kullanıldı. BULGULAR: Katılımcıların %48,3’ü erkek, %51,7’si kadındır. Hastaların yaş ortalaması 66,85±11,08 yıldır. Akım aracılı vazodilatasyon testinde ortalama radial arter bazal çapı 0,24±0,02 cm, test sonrası ortalama radial arter çapı 0.27±0,02 cm olarak saptanmıştır (p<0,001). Endotel fonksiyonlarını öngören akım aracılı dilatasyon testindeki arter çapındaki yüzdelik değişim ile magnezyum/fosfat oranı ile pozitif yönde (r=-0,326, p=0,011), Nötrofil/lenfosit oranı ve monosit/yüksek yoğunluklu lipoprotein oranı ile negatif yönde bir ilişki (sırasıyla r=-0,411, p=0,001; r=-0,530, p=0,001) saptanmıştır. SONUÇ: Periferik arter hastalığı olan hastalarda magnezyum/fosfat oranı, nötrofil/lenfosit oranı ve monosit/yüksek yoğunluklu lipoprotein oranı endotel disfonksiyonu öngörmede kullanılabilir.Keywords
Periferik arter hastalığı, endotel fonksiyonu, nötrofil, lenfosit, magnezyum, fosfat.

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri