ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Hekimlerin Temel Tıp Bilimleri Eğitiminin Kalıcılığı ve Verimliliği Hakkındaki Görüşleri

Giriş: Bu çalışmada, tıp fakültelerinde verilen temel tıp bilimleri eğitiminin kalıcılığı, klinik bilim uygulamalarına ne kadar entegre edilebildiği ve eğitimin geliştirilmesi için katkı yapılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı tipte planlanmıştır. Verilerin toplanması için anket uygulanmıştır. Araştırma evrenini tıp fakültesi mezunu hekimlik yapan kişiler oluşturmuştur ve örneklem seçiminde herhangi bir sınırlandırma yapılmamıştır. İfadelere katılma düzeyi likert tipi ölçeklendirme ile 1’den 5’e kadar derecelendirilmiştir. Toplamda 205 katılımcının olduğu çalışmada, veriler için sayı ve yüzde değerleri kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan hekimlerin; % 59,5’i aldığı temel tıp bilimleri derslerinin mesleki hayatları için yeterli ve kalıcı olmadığını, % 69,74’i temel tıp bilimleri eğitimindeki ders konularının gereğinden fazla ayrıntılı olduğunu, % 60,48’i temel tıp bilimlerinde aldığı eğitimi klinik bilimlere entegre edemediğini, % 82,91’sı temel tıp ile klinik tıp bilimleri derslerinin eş zamanlı olarak verilmesinin daha faydalı olacağını ve % 86,82’si ise teknolojiye uyarlanmış yardımcı ders araçlarının, temel tıp eğitimindeki kaliteyi artıracağını ifade etmişlerdir. Sonuç: Tıp eğitiminde önemli gelişmelerin yaşandığı günümüzde, hekimlerin en iyi şekilde yetişebilmesi için yeniliklere ihtiyaç vardır. Bunun için temel tıp ile klinik tıp bilimlerinin entegre edildiği, ders müfredatının tekrar gözden geçirildiği ve güçlü bir teknolojik alt yapının sağlandığı bir sistem üzerinde çalışılması gerekmektedir.Keywords
Tıp Eğitimi, Entegrasyon, Teknoloji, Anket

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri